settings icon
share icon
Pitanje

Šta su to četiri duhovna zakona?

српски

Odgovor


Četiri duhovna zakona su način da se objavi Radosna vest o spasenju koje nam je dostupno kroz veru u Isusa Hrista. To je jednostavan način kojim se važne informacije iz Evanđelja predstavljaju kroz četiri principa ili tačke.

Prvi od Četiri duhovna zakona je: „Bog te voli i za tvoj život ima predivan plan.“ Jovan 3,16 nam kaže: „Jer je Bog tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u Njega - ne propadne, nego da ima večni život.“ Jovan 10,10 nam daje razlog Isusovog dolaska, „Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju.“ Šta nas sprečava da imamo Božiju ljubav? Šta nas sprečava da imamo izobilan život?

Drugi od Četiri duhovna zakona je: „Čovečanstvo je iskvareno grehom i samim tim odvojeno od Boga. Stoga ne možemo da znamo Božiji predivan plan za naše živote.“ Rimljanima 3,23 potvrđuje ovu činjenicu: „svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije.“ Rimljanima 6,23 nam pokazuju posledice greha: „smrt je naime plata za greh.“ Bog nas je stvorio da bi imali zajedništvo sa Njim. Ali, čovečanstvo je donelo greh u svet, i samim tim je odvojeno od Boga. Mi smo uništili odnos koji je Bog nameravao da imamo sa Njim. Šta je rešenje?

Treći od Četiri duhovna zakona je: „Isus Hristos je jedina zamena za naš greh. Kroz Isusa Hrista, naši gresi nam mogu biti oprošteni i odnos sa Bogom obnovljen.“ Rimljanima 5,8 nam kaže: „Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici.“ 1. Korinćanima 15,3-4 nam kaže šta treba da znamo i verujemo kako bismo bili spašeni, „...da je Hristos umro za naše grehe – po Pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećeg dana - po Pismima...“ U Jovanu 14,6 Isus Hristos izjavljuje da je On jedini put do spasenja: „Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene.“ Kako mogu da dobijem ovaj predivan dar spasenja?

Četvrti od Četiri duhovna zakona je: „Moramo da poverujemo u Isusa Hrista kao Spasitelja kako bismo primili dar spasenja i da bismo znali Božiji predivan plan za naš život.“ Jovan 1,12 nam ovo opisuje: „A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u Njegovo ime.“ Dela 16,31 jasno kažu: „Poveruj u Gospoda Isusa pa ćeš biti spasen…!“ Možemo biti spaseni jedino blagodaću, isključivo verom u Isusa Hrista. (Efesci 2,8-9).

Ako želiš da poveruješ u Isusa Hrista kao svog Spasitelja, reci to Bogu sledećim rečima. Izgovaranje ovih reči te neće spasiti, ali vera u Hrista hoće! Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ što ti je omogućio spasenje. „Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i pouzdam se u Tebe za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!“

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta su to četiri duhovna zakona?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries