settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da postanem hrišćanin?

српски

Odgovor


Da bi neko postao hrišćanin prvo treba da shvati šta izraz „hrišćanin“ znači. Izraz „hrišćanin“ nosi svoje poreklo iz grada Antiohije, u prvom veku nove ere (vidi Dela 11,26). Vrlo je verovatno da se u početku izraz „hrišćanin“ koristio kao uvreda. Reč u osnovi znači „mali Hrist.“ Medjutim, tokom vremena, vernici u Hrista su prihvatili izraz „hrišćanin“, i koristili ga da bi se identifikovali kao sledbenici Isusa Hrista. Jednostavna definicija hrišćanina je da je to osoba koja sledi Isusa Hrista.

Zašto da postanem hrišćanin?

Isus Hrist izjavljuje da „Sin čovečiji ne dođe da mu služe, nego da posluži i da da svoj život kao otkup za mnoge“ (Marko 10,45). Pitanje koje se ovde javlja je – zašto je neophodno da budemo otkupljeni? Ideja otkupljenja je da je to cena koja treba da se plati u zamenu za otkupljenje neke osobe. Izraz otkup se najčešće koristi u slučajevima kidnapovanja, kada je neko kidnapovan i se drži zarobljenim dok neko ne plati otkup za njegovo oslobađanje.

Isus je platio naš otkup da bi nas oslobodio od ropstva! Čijeg ropstva? Ropstva grehu i njegovih posledica, fizičke smrti praćene večnom odvojenošću od Boga. Zašto je Isus trebalo da plati ovaj otkup? Zato što smo svi mi zaraženi grehom (Rimljanima 3,23), i zbog toga zaslužujemo Božiju osudu (Rimljanima 6,23). Kako je Isus platio naš otkup? Tako što je umro na krstu da bi platio cenu našeg greha (1. Korinćanima 15,3; 2. Korinćanima 5,21). Kako je Isusova smrt mogla da bude dovoljna da plati cenu svih naših grehova? Isus je bio Bog u ljudskom obličju, Bog koji je došao na zemlju da bude jedan od nas da bi mogao da se identifikuje sa nama, i da umre za naše grehe (Jovan 1,1. 14). Isusova smrt kao Boga ima beskonačnu vrednost, dovoljnu da plati cenu greha celog sveta (1. Jovanova 2,2). Isusovo vaskrsenje posle njegove smrti pokazuje da je njegova smrt bila dovoljna žrtva, da je zaista nadvladao greh i smrt.

Kako ja mogu da postanem hrišćanin?

Ovo je najbolji deo. Zbog svoje ljubavi prema nama, Bog je učinio postajanje hrišćaninom neverovatno jednostavnim. Sve što je potrebno je da primiš Isusa kao svog Spasitelja je da u potpunosti prihvatiš njegovu smrt kao dovoljnu žrtvu za tvoje grehe (Jovan 3,16), i da potpunosti veruješ u njega kao svog Spasitelja (Jovan 14,6; Dela 4,12). Postati hrišćanin ne podrazumeva samo rituale, odlazak u crkvu ili praktikovanje određenih stvari dok se suzdržavamo od drugih. Postati hrišćanin podrazumeva lični odnos sa Isusom Hristom. Lični odnos sa Isusom Hristom, kroz veru, je to što jednu osobu čini hrišćaninom ili hrišćankom.

Da li si spreman da postaneš hrišćanin?

Ako si spreman da postaneš hrišćanin primanjem Isusa Hrista kao svog Spasitelja, sve što treba da uradiš je da veruješ. Da li razumeš i veruješ da si zgrešio i da zaslužuješ Božiju osudu? Da li razumeš i veruješ da je Isus preuzeo tvoju kaznu na sebe, umirući umesto tebe? Da li razumeš i veruješ da je njegova smrt bila dovoljna žrtva za tvoje grehe? Ako su tvoji odgovori na ova tri pitanja „da“, onda se jednostavno pouzdaj u Isusa kao svog Spastelja. Primi ga, verom, u potpunosti verujući samo njemu. To je sve što treba da uradiš da bi postao hrišćanin!

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da postanem hrišćanin?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries