settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači biti nanovo rođen hrišćanin?

српски

Odgovor


Šta znači biti nanovo rođen hrišćanin? Klasičan pasus iz Biblije koji daje odgovor na ovo pitanje je Jovan 3,1-21. Isus Hristos razgovara sa Nikodimom, čuvenim Farisejem i članom Sinedriona (jevrejskog vladajućeg tela). Nikodim je došao Isusu po noći želeći da mu postavi neka pitanja.

Dok je razgovarao sa Nikodimom, Isus je rekao „...zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi odozgo, ne može videti carstva Božija.“ Reče mu Nikodim: „Kako može čovek da se rodi kad je star? Zar može po drugi put da uđe u utrobu svoje majke i da se rodi?“ Odgovori Isus: „Zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije. Što je rođeno od tela – telo je, a što je rođeno od Duha – Duh je. Nemoj da se čudiš što ti rekoh: treba da se rodite odozgo“ (Jovan 3,3-7).

Izraz „nanovo rođen“ bukvalno znači „rođen odozgo“. Nikodim je imao stvarnu potrebu. Bila mu je potrebna promena srca – duhovna transformacija. Novo rođenje, ponovno rođenje, je delo Božije pri kome je večni život dat osobi koja veruje (2. Korinćanima 5,17; Titu 3,5; 1. Petrova 1,3; 1. Jovanova 2,29; 3,9; 4,7; 5,1-4. 18). Jovan 1,12-13 ukazuje da „nanovo rođen“ takođe nosi ideju toga „da postanemo deca Božija“ kroz veru u ime Isusa Hrista.

Pitanje se logički nameće: „Zašto osoba treba da se ponovo rodi?“ Apostol Pavle u Efescima 2,1 kaže: „Bog je Hristom oživeo i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i grehova...“ U Rimljanima 3,23, on piše, „Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije.“ Tako da osoba mora da bude rođena nanovo da bi joj gresi bili oprošteni i da bi imala odnos sa Bogom.

Kako to može da se ostvari? Efescima 2,8-9 kaže: „Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, - Božiji je dar; ne od dela, da se niko ne pohvali.“ Kada je neko „spasen“, ta osoba je nanovo rođena, duhovno obnovljena, i sada je dete Božije po pravu novog rođenja. Kada poverujemo u Isusa Hrista, Onoga koji je platio cenu greha kada je umro na krstu, znači da smo duhovno „nanovo rođeni“. „Prema tome, ako je ko u Hristu – novo je stvorenje...“ (2. Korinćanima 5,17a).

Ako nikada nisi poverovao u Gospoda Isusa Hrista kao svog Spasitelja, da li si spreman da čuješ glas Svetog Duha dok govori tvome srcu? Treba da budeš rođen nanovo. Hoćeš li da moliš molitvu pokajanja i da postaneš novo stvorenje u Hristu danas? „A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, - onima što veruju u Njegovo Ime, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tela, ni od muževljeve volje – nego od Boga“ (Jovan 1,12-13).

Ako želiš da prihvatiš Isusa Hrista kao svog Spasitelja i budeš nanovo rođen, evo jednostavne molitve. Upamti, izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo vera u Hrista te može spasiti od greha. Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ što ti je omogućio spasenje. „Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i pouzdam se u Tebe za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!“

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači biti nanovo rođen hrišćanin?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries