settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da se obratim u hrišćanstvo?

српски

Odgovor


Jedan čovek u grčkom gradu Filipima je postavio slično pitanje Pavlu i Sili. Znamo najmanje tri stvari o ovom čoveku: bio je zatvorski čuvar, bio je paganin i bio je očajan. Bio je na ivici samoubistva kada ga je Pavle zaustavio. To je trenutak u kome taj čovek pita: „Šta treba da činim da bih se spasao?“ (Dela 16,30).

Sama činjenica da ovaj čovek postavlja to pitanje pokazuje da prepoznaje svoju potrebu za spasenjem—video je za sebe samo smrt, i znao je da mu je potrebna pomoć. Činjenica da je to pitanje postavio Pavlu i Sili pokazuje da je verovao da oni imaju odgovor.

Odgovor je došao brzo i jednostavno: „Poveruj u Gospoda Isusa Hrista, pa ćeš biti spašen“ (stih 31). Pasus dalje nastavlja govoreći o tome kako je čovek poverovao i bio obraćen. Njegov život je bio promenjen od tog dana pa nadalje.

Možete da primetite da se čovekovo obraćenje zasniva na veri („veruj“). Trebalo je da poveruje u Isusa i ništa drugo. Čovek je verovao da je Isus Sin Božiji („Gospod“) i Mesija koji je ispunio Pisma („Hrist“). Njegova vera je takođe podrazumevala verovanje da je Isus umro za grehe i da je vaskrsao, zato što je to bila poruka koju su Pavle i Sila propovedali (vidi Rimljanima 10,9-10 i 1. Korinćanima 15,1-4).

„Obratiti se” bukvalno znači „okrenuti se.“ Kada se okrenemo prema nečemu, mi se samim tim okrećemo od nečeg drugog. Kada se okrenemo ka Isusu, moramo da se okrenemo od greha. Okretanje od greha, Biblija naziva „pokajanje“, a okretanje ka Isusu nayiva „verom.“ toga, pokajanje i vera nadopunjuju jedno drugo. I pokajanje i vera navode se u 1. Solunjanima 1,9—„Vi ste se okrenuli od idola ka Bogu.“ Hrišćanin će ostaviti za sobom svoje stare navike i sve što se odnosi na staru religiju kao rezultat istinskog obraćenja u hrišćanstvo.

Jednostavno rečeno, da bi se obratio u hrišćanstvo, moraš da veruješ da je Isus Sin Božiji koji je umro za tvoje grehe i vaskrsao. Moraš se složiti sa Gospodom da si grešnik kome je potrebno spasenje, i moraš da se pouzdaš jedino u Isusa da bi te spasio. Kada se okreneš od greha ka Hristu, Bog obećava da će te spasiti i dati Svetog Duha, koji će te učiniti novim stvorenjem.

Hrišćanstvo, u svom istinskom obliku, nije religija. Prema Bibliji, hrišćanstvo je odnos sa Hristom. Hrišćanstvo znači da Bog nudi spasenje svakom ko veruje u Isusovu žrtvu na krstu. Osoba koja se obrati u hrišćanstvo ne napušta jednu religiju zbog druge. Obraćenje u hrišćanstvo znači da primamo dar koji nam Bog nudi kao i početak ličnog odnosa sa Isusom Hristom koji ima za posledicu oproštenje greha i večnost na Nebu posle smrti.

Da li želiš da se obratiš u hrišćanstvo zbog onoga što si pročitao u ovom članku? Ako tvoj odgovor je da, evo jednostavne molitve koju možeš da moliš. Upamti, izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo vera u Hrista te može spasiti od greha. Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju veru u Njega i da mu se zahvališ što ti je omogućio spasenje. „Bože, znam da sam zgrešio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. No, Isus Hristos je preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i pouzdam se u Tebe za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!“

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da se obratim u hrišćanstvo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries