විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න


විවාහය පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

විවාහය පැවතීමට සැලසීම-ප්‍රධාන දේ කුමක්ද?

කිතුනුවෙකුට නොඇදහිලිවන්තයකු සමග විවාහවීම හෝ යෝජනා කිරීම නිවැරදිද?

භාර්‍යාවක් තම පුරුෂයාට යටහත් (කීකරු) විය යුතුද?

කිතුනු යුවලක් ලිංගිකව කළයුතු / නොකළයුතු මොනවද?

මම දික්කසාද වෙලා. එම නිසා බයිබලයට අනුව මට නැවත විවාහ විය හැකිද?

අන්තර්ජාතීය විවාහ පිළිබඳව ශුද්ධ බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

දික්කසාද වී නැවත විවාහවීම පිළිබඳව බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

ශුද්ධ ලියවිල්ලට අනුරූපව විවාහය සංස්ථාපනය කරනු ලබන්නේ කුමක්ද?

අත් හැරීම සහ ඇලුම්ව සිටීම යන්නෙහි අරුත කුමක්ද?

ස්වර්ගයේ විවාහයන් සිදුවේද?

කිතුනුවකු ඔහු හෝ ඇය නොඇදහිලිවන්තයෙකු හා සමග විවාහ වී සිටින්නේ නම් කුමක් කළ යුතුවේද?

විවාහය කරණකොටගෙන එක් මාංශයක් බවට පත්වීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

දේව වචනයට අනුව බහු විවාහයට සහ ද්වී විවාහයට දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉඩ හැරියේ මන්ද?

දේව වචනාකූලව දික්කසාද වීමට ඇති හැකියාවන් මොනවාද?

පීඩාවට ලක්වීම දික්කසාදය සදහා පිළිගත හැකිවූ හේතුවක් වේද?

මාගේ අනියම් සබඳතා ගැන විවාහක සහකරුවාට පපෝච්චාරණය කළ යුතුද?

තමන්ගේ විවාහ සහකරුවාට වෙනත් ප්‍රේම සම්බන්ධයක් ඇති කල කිතුණුවකුගේ ප්‍රතිචාරය කුමක් විය යුතුද?

කිතුනුවකු, තම සහකරු හට අනියම් දරුවකුට උපත ලබා දීමට තුඩු දුන් අනියම් බැඳීමක් සම්බන්ධව මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද?

දික්කසාදයකින් පසුව සිදුවන නැවත විවාහයක් හැමවිටම කාමමිථ්‍යාචාරයක් ලෙස සැලකිය හැකිද?

අසම ලෙස සම්බන්ධ වීම යනු කුමක්ද?

මාගේ විවාහය ප්‍රකෘතිමත් කළ හැක්කේ කෙසේද?

ක්‍රිස්තියානි විවාහ මංගල්‍යයක්, ක්‍රිස්තියානි නොවන විවාහ මංගල්‍යයකින් වෙනස් විය යුත්තේ කෙසේද?

කිතුණු විවාහය සම්බන්ධයෙන් වෙනස් විය යුත්තේ කුමක්ද?

විවාහය දෙවියන්වහන්සේ සමග ඔබගේ සම්බන්ධතාවයට බාධාවක්ද?

විවාහක යුවලක් වින්දනය සඳහාම පමණක් ලිංගික සම්බන්ධතාවයන් වල යෙදීම වරදක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න