पवित्र आत्मा बद्दल प्रश्न


पवित्र आत्मा कोण आहे?

पवित्र आत्म्या कसे /केव्हा मिळु शकतो?

पवित्र आत्म्याद्वारे मी कसे भरावे?

पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा काय आहे?

पवित्र आत्म्याच्या विरोधी निंदा करने म्हणजे काय?

माझ्याजवळ कोणते अध्यात्मिक दान आहे, हे मी कसे ओळखू शकतो?

आश्चर्यकारक आत्म्याचे दान हे आजच्या साठी आहे का?

अन्य भाषेत बोलण्याचे दान म्हणजे काय?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
पवित्र आत्मा बद्दल प्रश्न