settings icon
share icon

पवित्र आत्मा बद्दल प्रश्न

पवित्र आत्मा कोण आहे?

पवित्र आत्म्या कसे /केव्हा मिळु शकतो?

पवित्र आत्म्याद्वारे मी कसे भरावे?

पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा काय आहे?

पवित्र आत्म्याच्या विरोधी निंदा करने म्हणजे काय?

माझ्याजवळ कोणते अध्यात्मिक दान आहे, हे मी कसे ओळखू शकतो?

आश्चर्यकारक आत्म्याचे दान हे आजच्या साठी आहे का?

अन्य भाषेत बोलण्याचे दान म्हणजे काय?

देव आत्मिक कृपादाने कशा वितरीत करतो? मी मागितलेले आत्मिक कृपादान देव मला देईल काय?

पवित्र आत्म्याचे फळ काय आहे?

फिलिओक क्लॉज म्हणजे काय?

आम्ही पवित्र आत्म्यास अनुभवण्यात सक्षम असले पाहिजे काय?

आत्म्यास खिन्न करण्याचा, आत्म्यास विझविण्याचा अर्थ काय आहे?

अन्य भाषेत प्रार्थना करणे म्हणजे काय? अन्य भाषेत प्रार्थना करणे विश्वासणारा आणि परमेश्वर यांच्यातील प्रार्थना भाषा आहे काय?अन्य भाषेत प्रार्थना करणे स्वतःच्या उन्नतीसाठी आहे का?

आज आमच्या जीवनात पवित्र आत्म्याची काय भूमिका आहे?

आत्म्याच्या प्रभावाने खाली पडणे बायबलनुसार आहे का?

आत्मा विश्वासणाऱ्यास कधी सोडून जाईल का?

प्रतिभा अथवा कलागुण व आत्मिक कृपादाने यांत काय फरक आहे?

अन्य भाषा बोलणे पवित्र आत्मा प्राप्त झाल्याचा पुरावा आहे काय?

आत्म्यामध्ये चालण्याचा काय अर्थ आहे?मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

पवित्र आत्मा बद्दल प्रश्न
© Copyright Got Questions Ministries