settings icon
share icon

मराठी भांषातरामध्ये आपले स्वागत आहे www.GotQuestions.org!

पवित्र शास्त्राच्या प्रश्न आणि उत्तर

आम्हाला क्षमा करा करण ह्यावेळी आपले प्रश्न आमही स्विकारु शकत नाही. जर आपणाला इंग्रजी लिहिला वाचता ,येत असेल तर आपण आपले प्रश्न https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html वर लिहू शकता.

खालील दिलेल्याअनुक्रमाध्ये मराठी भाषांतर उपलब्ध आहे:शुभ वार्ता

अतिमहत्वाचा प्रश्न

नेहमी विचारण्यात येणारे प्रश्न

परमेश्वराबद्दल प्रश्न

येशू ख्रिस्ताबद्दल प्रश्न

पवित्र आत्मा बद्दल प्रश्न

पापविमोचनाबद्दल प्रश्न

बायबलबद्दल प्रश्न

चर्चबद्दल प्रश्न

समाप्ती वेळेबद्दल प्रश्न

देवदूत आणि राक्षसाबद्दल प्रश्न

मानवतेसाठी प्रश्न

धर्मशास्त्राबद्दल प्रश्न

ख्रिश्चन जीवनाबद्दल प्रश्न

प्रार्थनेबद्दल प्रश्न

पापाबद्दल प्रश्न

स्वर्ग आणि नरक संबंधित प्रश्न

विवाहाबद्दल प्रश्न

संबंधाबद्दल प्रश्न

कुटुंब आणि पालकत्वाबद्दल प्रश्न

निर्मिती बद्दल प्रश्न

पूजापद्धती बद्दल व समाजाबद्दल प्रश्न

असत्य शिकवनाबद्दल प्रश्न

जीवन निर्णयाबद्दल प्रश्न

विशिष्ट बायबल संबंधी प्रश्न

असत्य शिकवनाबद्दल प्रश्नपवित्र शास्त्राच्या प्रश्न आणि उत्तर
© Copyright Got Questions Ministries