settings icon
share icon

मानवतेसाठी प्रश्न

मानवजात ही देवाच्या प्रतिरूपात आणि सदृश्य निर्मिली गेली आहे याचा अर्थ काय (उत्पत्ती 1:26-27)?

आमचे दोन भाग आहेत अथवा तीन? आम्ही शरीर, प्राण आणि आत्मा आहोत — किंवा शरीर, प्राणात्मा आहोत?

मनुष्याचा प्राण आणि आत्मा यात काय फरक आहे. मनुष्य ही द्विभाजन आहे अथवा त्रिभाजन?

उत्पत्तीच्या काळातील लोक इतकी वर्षे का जगत?

वेगवेगळ्या वंशांचे मूळ काय आहे?

बायबल वंशवाद, पूर्वग्रह, आणि वंशभेदाबद्दल काय म्हणते?

आम्ही भयप्रद व अद्भुत रीतीने घडविण्यात आलो आहोत (स्तोत्र 139:14)?

आपण किती काळ जगू शकतो याची वयोमर्यादा आहे का?

आपण सर्व देवाची मुले आहोत की फक्त ख्रिस्ती आहेत?

मानवी क्लोनिंगबद्दल ख्रिस्ती लोकांचे मत काय आहे?

बायबल दहनाद्वारे अत्यंसंस्काराविषयी काय सांगते? ख्रिस्ती लोकांस जाळले पाहिजे का?

इच्छामृत्य/मदतीने आत्महत्या याबद्दल बायबल काय म्हणते?

मनुष्यांस खरोखर स्वतंत्र इच्छा आहे का?

प्रत्येकाजवळ ‘देवाच्या आकाराचे छिद्र’ आहे काय?

माणूस देवाशिवाय जगू शकतो काय?

मनुष्याचे प्राण कसे उत्पन्न करण्यात आले?

मनुष्याचा प्राण मरणाधीन आहे किंवा अमर आहे?

देवाने आम्हास उत्पन्न का केले?मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

मानवतेसाठी प्रश्न
© Copyright Got Questions Ministries