मानवतेसाठी प्रश्न


मानवजात ही देवाच्या प्रतिरूपात आणि सदृश्य निर्मिली गेली आहे याचा अर्थ काय (उत्पत्ती 1:26-27)?

आमचे दोन भाग आहेत अथवा तीन? आम्ही शरीर, प्राण आणि आत्मा आहोत — किंवा शरीर, प्राणात्मा आहोत?

मनुष्याचा प्राण आणि आत्मा यात काय फरक आहे. मनुष्य ही द्विभाजन आहे अथवा त्रिभाजन?

उत्पत्तीच्या काळातील लोक इतकी वर्षे का जगत?

वेगवेगळ्या वंशांचे मूळ काय आहे?

बायबल वंशवाद, पूर्वग्रह, आणि वंशभेदाबद्दल काय म्हणते?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
मानवतेसाठी प्रश्न