ख्रिश्चन जीवनाबद्दल प्रश्न


ख्रिस्ती काय आहे?

देवाची इच्छा माझ्या जीवनात काय आहे हे मी कसे जाणून घेऊ शकतो ?

ख्रिस्ती जीवनात मी पापावर कसा विजय प्राप्त करु शकतो?

मी माझ्या मित्रांस व कुटुंबास न दुखाविता व त्यांस दूर न सारता सुवार्ता कशी सांगू शकतो?

ख्रिस्ती उपवास — बायबल काय म्हणते?

मजविरुद्ध पाप करणार्यास मी कशी क्षमा करू शकतो?

आध्यात्मिक वाढ काय आहे?

आध्यात्मिक युद्धाविषयी बायबल काय म्हणते?

आम्ही देवाची वाणी कशी ओळखू शकतो?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
ख्रिश्चन जीवनाबद्दल प्रश्न