पापाबद्दल प्रश्न


पापी व्यक्तीची प्रार्थना काय आहे?

पापाची व्याख्या काय आहे?

एखादी गोष्ट पाप आहे का हे मी कसे जाणू शकतो?

बायबल अश्लीलतेविषयी काय म्हणते? अश्लील गोष्टी पाहणे पाप आहे काय?

सात घातक पापे कोणती आहेत?

सर्व पापे देवास समान आहेत काय?

धूम्रपानाविषयी ख्रिस्ती मत काय आहे? धूम्रपान करणे चुकीचे का आहे?

पवित्र शास्त्र शरीरावर चिन्हे काढण्याबाबत / गोंधण्याबाबत काय सांगते?

पवित्र शास्त्र दारुपिणाऱ्या विषयी /द्राक्षरस पिण्याविषयी काय सांगते?

जुगार खेळणे हे पाप आहे काय? पवित्रशास्त्र जुगारा विषयी काय सांगते?

पवित्रशास्त्र समलैगिक तेच्या विषय काय सांगते? समलैगिता हे पाप आहे का?

हस्तमैथुन – हे पवित्रशास्त्राच्या आधारे पाप आहे का?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
पापाबद्दल प्रश्न