settings icon
share icon

पापाबद्दल प्रश्न

पापी व्यक्तीची प्रार्थना काय आहे?

पापाची व्याख्या काय आहे?

एखादी गोष्ट पाप आहे का हे मी कसे जाणू शकतो?

बायबल अश्लीलतेविषयी काय म्हणते? अश्लील गोष्टी पाहणे पाप आहे काय?

सात घातक पापे कोणती आहेत?

सर्व पापे देवास समान आहेत काय?

धूम्रपानाविषयी ख्रिस्ती मत काय आहे? धूम्रपान करणे चुकीचे का आहे?

पवित्र शास्त्र शरीरावर चिन्हे काढण्याबाबत / गोंधण्याबाबत काय सांगते?

पवित्र शास्त्र दारुपिणाऱ्या विषयी /द्राक्षरस पिण्याविषयी काय सांगते?

जुगार खेळणे हे पाप आहे काय? पवित्रशास्त्र जुगारा विषयी काय सांगते?

पवित्रशास्त्र समलैगिक तेच्या विषय काय सांगते? समलैगिता हे पाप आहे का?

हस्तमैथुन – हे पवित्रशास्त्राच्या आधारे पाप आहे का?

अति खादाडपणा हे पाप आहे काय? पवित्र शास्त्र जास्त खाण्याबद्दल काय सांगते?

आपल्या सर्वांना आदम आणि हव्वा यांच्याकडून वारसाहक्कात पाप मिळाले आहे काय?

मुळ पाप म्हणजे काय?

मुलांना त्यांच्या पालकांच्या पापाबद्दल शिक्षा होते काय?

अक्षम्य पाप/ माफ न करता येणारे पाप म्हणजे काय?मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

पापाबद्दल प्रश्न
© Copyright Got Questions Ministries