संबंधाबद्दल प्रश्न


लग्नाच्या अगोदर-लग्नाच्या /पुर्वी लैगिक संबधाविषयी पवित्रशास्त्र काय सांगते?

बायबल डेटिंग अथवा संकेतभेट/प्रेमयाचनेविषयी काय म्हणते?

मी प्रेमात आहे हे मी कसे जाणू शकतो?

विवाहपूर्वी एखाद्या दाम्पत्त्याचे एकत्र राहणे चुकीचे आहे काय?

ख्रिस्ती व्यक्तीचे गैरख्रिस्ती व्यक्तीसोबत डेटिंग करणे अथवा लग्न करणे योग्य आहे का?

विवाहापूर्वी सलगी अथवा घनिष्टतेची योग्य पातळी काय आहे?

मी विवाहापूर्वी स्वतःस कसे तयार करू शकतो?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
संबंधाबद्दल प्रश्न