निर्मिती बद्दल प्रश्न


पृथ्वीचे वय किती आहे? पृथ्वी किती जुनी आहे?

बायबल उत्पत्ती विरुद्ध उत्क्रांतीबद्दल काय सांगते?

देवावरील विश्वास आणि विज्ञान परस्परविरोधी आहेत काय?

नोहाचा जलप्रलय जागतिक होता अथवा स्थानिक?

बुद्धिवान आकृतीबंधाचा सिद्धांत काय आहे?

देवाने बर्‍या वाईटाच्या ज्ञानाचे झाड एदेन बागेत का ठेविले?

पवित्रशास्त्र डायनासोअर विषयी काय सांगते?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
निर्मिती बद्दल प्रश्न