settings icon
share icon

निर्मिती बद्दल प्रश्न

पृथ्वीचे वय किती आहे? पृथ्वी किती जुनी आहे?

बायबल उत्पत्ती विरुद्ध उत्क्रांतीबद्दल काय सांगते?

देवावरील विश्वास आणि विज्ञान परस्परविरोधी आहेत काय?

नोहाचा जलप्रलय जागतिक होता अथवा स्थानिक?

बुद्धिवान आकृतीबंधाचा सिद्धांत काय आहे?

देवाने बर्‍या वाईटाच्या ज्ञानाचे झाड एदेन बागेत का ठेविले?

पवित्रशास्त्र डायनासोअर विषयी काय सांगते?

उत्पत्तीचा 1 ला अधिकार म्हणजे प्रत्यक्षात 24 तासांचा दिवस आहे काय?

सृष्टिवाद वैज्ञानिक आहे काय?

पवित्र शास्त्र आपल्याला प्रागैतिहासिक मनुष्य, गुहेतील लोक, निआंदरथल्स विषयी काय शिकाविते?

उत्पत्ती अधिकार 1 आणि 2 मध्ये निर्मितीचे दोन वेगवेगळे अहवाल का आहेत?

अंतर सिद्धांत म्हणजे काय? उत्पत्ति 1:1 आणि 1:1 मध्ये काही घडले काय?

दैवीय उत्क्रांती म्हणजे काय?मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

निर्मिती बद्दल प्रश्न
© Copyright Got Questions Ministries