देवदूत आणि राक्षसाबद्दल प्रश्न


देवदूतांविषयी पवित्र शास्त्र (बायबल) काय म्हणते?

भूतांविषयी पवित्र शास्त्र काय सांगते?

सैतान कोण आहे?

भूतग्रस्त –सैतानी ताबा हयाविषयी पवित्र शास्त्र काय सांगते?

एखाद्या ख्रिस्ती व्यक्तीला भूत लागु शकते काय?

उत्पाती 6:1-4 मध्ये देवाचे पुत्र आणि मनुष्यांच्या कन्या कोण होते?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
देवदूत आणि राक्षसाबद्दल प्रश्न