settings icon
share icon

देवदूत आणि राक्षसाबद्दल प्रश्न

देवदूतांविषयी पवित्र शास्त्र (बायबल) काय म्हणते?

भूतांविषयी पवित्र शास्त्र काय सांगते?

सैतान कोण आहे?

भूतग्रस्त –सैतानी ताबा हयाविषयी पवित्र शास्त्र काय सांगते?

एखाद्या ख्रिस्ती व्यक्तीला भूत लागु शकते काय?

उत्पाती 6:1-4 मध्ये देवाचे पुत्र आणि मनुष्यांच्या कन्या कोण होते?

परमेश्वराने सैतानास व दुरात्म्यांस पाप का करू दिले?

प्रभूचा दूत कोण आहे?

आद्यदिव्यदूत कोण आहेत?

आपण मेल्यानंतर देवदूत बनतो का?

देवदूत पुरुष आहेत की स्त्री?

करूब कोण आहेत?

ख्रिस्ती विश्वासणारा आज भुते काढू शकतो का?

आम्हास रक्षक देवदूत आहेत का?

दुरात्मे पतीत देवदूत आहेत का?

नेफिलीम कोण/काय होते?

सैतान स्वर्गातून कसा, का आणि केव्हा पडतो?

सराफीम कोण आहेत? सराफ देवदूत आहेत का?मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

देवदूत आणि राक्षसाबद्दल प्रश्न
© Copyright Got Questions Ministries