कुटुंब आणि पालकत्वाबद्दल प्रश्न


संततीनियमनाविषयी बायबल काय म्हणते? ख्रिस्ती लोकांनी संततीनियमनाच्या अर्थात गर्भनिरोधाच्या साधनांचा उपयोग करणे योग्य आहे का?

बायबल ख्रिस्ती पित्यांविषयी काय म्हणते?

बायबल ख्रिस्ती माता असण्याविषयी काय म्हणते?

ख्रिस्ती लोकांनी त्यांच्या मुलांस कशी शिस्त लावावी? मुलांस शिस्त लावण्याविषयी बायबल काय म्हणते?

चांगले आईबाप होण्याविषयी बायबल काय म्हणते?

ख्रिस्ती आईवडिलांस जर उधळा पुत्र (अथवा मुलगी) असेल तर त्यांनी काय करावे?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
कुटुंब आणि पालकत्वाबद्दल प्रश्न