प्रार्थनेबद्दल प्रश्न


पापी व्यक्तीची प्रार्थना काय आहे?

सामुहिक प्रार्थना महत्वाची आहे काय? सामुहिक प्रार्थना ही एकट्याने व्यक्तिगतरित्या प्रार्थना करण्यापेक्षा अधिक सामर्थ्यवान आहे काय?

प्रभूची प्रार्थना काय आहे आणि ती प्रार्थना आम्ही करावी काय?

येशूच्या नावात प्रार्थना करण्याचा अर्थ काय आहे?

मी माझ्या प्रार्थनांचे देवाकडून उत्तर कसे मिळवू शकतो?

एकाच गोष्टीसाठी वारंवार प्रार्थना करणे मान्य आहे काय, किंवा आम्ही केवळ एकदाच मागितले पाहिजे काय?

प्रार्थना का करावी? जर परमेश्वरास भविष्य माहीत आहे आणि सर्व गोष्टी त्याच्या नियंत्रणात आहेत तर प्रार्थना करण्यात काय अर्थ आहे. जर आपण देवाचे अंतःकरण बदलू शकत नाही, तर आपण प्रार्थना का करावी?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
प्रार्थनेबद्दल प्रश्न