settings icon
share icon

येशू ख्रिस्ताबद्दल प्रश्न

येशु ख्रिस्त कोण आहे?

येशु देव आहे का? येशुने देव असल्याचा दावा केला आहे का?

ख्रिस्ताचे दैवत्व हे पवित्र शास्त्रावर अधारीत आहे का?

येशू खरोखर अस्तित्वात होता का? येशू ख्रिस्ताच्या अस्तित्वाबद्दल कोणताही ऐतिहासिक पुरावा आहे का?

येशू हा ईश्वराचा पुत्र आहे याचा अर्थ काय आहे?

येशू ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान सत्य आहे का?

शुद्ध अक्षत व पवित्र जन्म महत्वाचे का आहे?

येशूला शुक्रवारी वधस्तंभावर खिळले गेले होते का?

येशू त्यांचे मरण आणि पुनरुत्थाना दरम्यान नरकात गेले होते का?

येशु आपल्या मृत्युनंतर व पुनरुथान यातिल तिन दिवसामध्ये कोठे होता?

येशूला पाप करणे शक्य होते का? जर त्याला पाप करणे शक्य नव्हते, तर तो खरोखर ”आमच्या दुर्बळतेविषयी सहानुभूति“ ठेवण्यास का समर्थ होता (इब्री 4:15)? जर येशूला पाप करणे शक्य नव्हते, तर परीक्षेचा का अर्थ होता?

तत्वीय एकता म्हणजे काय? येशू एकाच वेळी परमेश्वर आणि मानव कसा असू शकतो?

मत्तय आणि लूकमध्ये येशूची वंशावळी वेगळी का आहे?

येशू विवाहित होता का?

येशू जर देव होता, तर तो पित्याजवळ कशी प्रार्थना करू शकला? येशू स्वतःशी प्रार्थना करीत होता का?

येशूला भाऊबहीण (लहान भाऊबहीण) होते का?

येशूला इतके दुःख का अनुभव करावे लागले?

येशू हा देवाचा कोकरा आहे याचा काय अर्थ आहे?

जुन्या करारात ख्रिस्ताच्या आगमनाचे भाकित कोठे करण्यात आले आहे?

येशू हा मनुष्याचा पुत्र होता याचा काय अर्थ आहे?

देवाने जेव्हा येशूला पाठविले तेव्हा त्याने का पाठविले? आधी का नाही? नंतर का नाही?

मी ख्रिस्ताच्या पुनरूत्थानावर विश्वास का ठेवावा?मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

येशू ख्रिस्ताबद्दल प्रश्न
© Copyright Got Questions Ministries