येशू ख्रिस्ताबद्दल प्रश्न


येशु ख्रिस्त कोण आहे?

येशु देव आहे का? येशुने देव असल्याचा दावा केला आहे का?

ख्रिस्ताचे दैवत्व हे पवित्र शास्त्रावर अधारीत आहे का?

येशू खरोखर अस्तित्वात होता का? येशू ख्रिस्ताच्या अस्तित्वाबद्दल कोणताही ऐतिहासिक पुरावा आहे का?

येशू हा ईश्वराचा पुत्र आहे याचा अर्थ काय आहे?

येशू ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान सत्य आहे का?

शुद्ध अक्षत व पवित्र जन्म महत्वाचे का आहे?

येशूला शुक्रवारी वधस्तंभावर खिळले गेले होते का?

येशू त्यांचे मरण आणि पुनरुत्थाना दरम्यान नरकात गेले होते का?

येशु आपल्या मृत्युनंतर व पुनरुथान यातिल तिन दिवसामध्ये कोठे होता?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
येशू ख्रिस्ताबद्दल प्रश्न