settings icon
share icon

परमेश्वराबद्दल प्रश्न

देवाचे अस्तित्व आहे का? देवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे आहेत का?

देवाचे कोणते गुणधर्म आहेत? देव कसा आहे?

देव खंच आहे का? देव आहे हे मी खात्रीपुर्वक कसे जाणून घेऊ शकतो?

पवित्रशास्त्र त्रेएकत्वाविषयी काय शिकविते काय शिकविते?

परमेश्वर चांगल्या लोकांच्या बाबतीत वाईट गोष्टी का घडू देतो?

जुन्या करारातील ईश्वर नवीन करारातील ईश्वरापेक्षा भिन्न का?

ईश्वराने दुष्ट कृत्ये तयार केली का?

तो परमेश्वर प्रीती आहे की काय अर्थ आहे?

परमेश्वर अजूनही आमच्याशी बोलतो का?

परमेश्वराला कोणी निर्माण केले; परमेश्वर कोठून आला?

देवाचे भय राखणे म्हणजे काय?

देव आजही चमत्कार करतो का?

देव आपले मन बदलतो काय?

देव प्रत्येकावर प्रेम करतो अथवा केवळ ख्रिस्ती लोकांवर?

देव पुरुष आहे की स्त्री?

देव भूकंप, वादळे, आणि सुनामी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींची परवानगी का देतो?

देव/बायबल लिंगभेद रखणारा/राखणारे आहे का?

देव पापी व्यक्तीची प्रार्थना ऐकतो का/त्याचे उत्तर देतो का?

परमेश्वर ईर्ष्यावान देव का आहे?

एकेश्वरवाद सिद्ध करता येतो का?

देवाला प्रश्न विचारणे चूक आहे का?

कोणी देवाला पाहिले आहे का?मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

परमेश्वराबद्दल प्रश्न
© Copyright Got Questions Ministries