settings icon
share icon

पापविमोचनाबद्दल प्रश्न

तारणाची योजना काय आहे?

फक्त विश्वासाच्या द्वारे तारण मिळू शकते का ,किंवा विश्वासाबरोबर कार्याची गरज आहे?

सार्वकालिक सुरक्षितता पवित्रशास्त्रावर आधारीत आहे का?

एकदा तारण झालेकी सर्वदा साठी तारण झाले?

येशुच्या आमच्या पापासाठी मरणा अगोदर लोंकाचे तारण कसे होत होते?

ज्या लोंकानी येशुचे शुभवर्तमान नाही त्याचे काय होईल?

देवाचे सार्वभौमत्व आणि मानवाची स्वतंत्र इच्छा मिळून तारणासाठी कसे कार्य करते?

कोणाच्यातरी बदल्यामध्ये देण्यात येणारे प्रायश्चित्त काय आहे?

माझ्या तारणाची खात्री कशी प्राप्त करु शकतो?

सार्वकाळीक सुरक्षा पापा करण्यासाठी “परवाना” आहे काय?

उत्तरदायित्वाचे वय - मरणानंतर बाळांचे आणि लहान मुलांचे काय होते? बायबलमध्ये मला उत्तरदायित्वाचे वय मला कोठे आढळते?

जर आमचे तारण सार्वकालिकरित्या सुरक्षित आहे, तर बायबल आम्हास धर्मत्यागाविरुद्ध कठोर ताकीद का देते?

ख्रिस्ती लोकांस त्यांच्या पापांची क्षमा मागत राहण्याची गरज आहे का?

बापतिस्म्याद्वारे नवा जन्म म्हणजे काय?

तारण म्हणजे काय? तारणाचा ख्रिस्ती सिद्धांत काय आहे?

नीतिमान ठरविले जाणे म्हणजे काय?

ख्रिस्ती व्यक्ती तारण गमावू शकतो का?

ख्रिस्ती मुक्ती म्हणजे काय?

ख्रिस्ती समेट म्हणजे काय? आम्हास देवाबरोबर समेट करण्याची का गरज आहे?

पश्चाताप काय आहे आणि तो तारणासाठी आवश्यक का आहे?

ख्रिस्ताचे पुनरूत्थान महत्वाचे का आहे?

जुन्या करारात देवाला पशूबळीची गरज का होती?मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

पापविमोचनाबद्दल प्रश्न
© Copyright Got Questions Ministries