बायबलबद्दल प्रश्न


खरंच पवित्र शास्त्र देवाचे वचन आहे का?

पवित्र शस्त्राचा संबधित आहे काय?

पवित्र शस्त्रात त्रुटी विरोधाभास सदोष, असु शकतात काय?

पवित्र शास्त्राच्या पुस्तकान केव्हा आणि केव्हा आणि कधि एकत्री करुन सिद्धांत बनविन्यात आले?

पवित्र शास्त्रा चे अभ्यासाचि योग्य पद्धत काय आहे?

पवित्र शास्‍त्रच्या प्रेरित असणे म्ह्णजे काय?

आम्ही पवित्र शास्त्र काशाला वाचावे / अभ्यास करायला पाहीजे?

बायबलच्या त्रुटीहीनतेवर विश्वास ठेवणे का महत्वाचे आहे?

बायबलच्या पुस्तकांचे लेखक कोण होते?

बायबलमध्ये आणखी पुस्तके जोडली जाऊ शकतात काय?

बायबल भ्रष्ट, बदललेले, संपादित, सुधारित करण्यात आले आहे काय किंवा त्यात छेडछाड केली गेली आहे का?

शास्त्रसम्मत पवित्र शास्त्र काय आहे?

जुना करार विरुद्ध नवीन करार - फरक काय आहे?

देवाने आपल्याला चार शुभवर्तमान का दिले?

तारण प्राप्त करण्यासाठी बायबल हे त्रुटीहीन आहे हा विश्वास मी केला पाहिजे का?

बायबलमधील हरविलेली पुस्तके कोणती आहेत?

आपण जुन्या कराराचा अभ्यास का केला पाहिजे?

बायबल वाचन सुरू करण्यासाठी चांगली जागा कोणती आहे?

बायबल म्हणजे काय?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
बायबलबद्दल प्रश्न