विवाहाबद्दल प्रश्न


विवाहाविषयी बायबल काय म्हणते?

विवाह टिकवून ठेविणे — किल्ली काय आहे?

पवित्रा शास्त्र सुटपत्राविषयी आणि पुन्हा लग्न करण्याविषयी काय सांगते?

माझा घटस्फोट झाला आहे. मी बायबलनुसार पुनर्विवाह करू शकतो काय?

पवित्रशास्त्र आंतरजातीय लग्नाविषयी काय सांगते?

बायबल समलिंगी विवाहासंबंधाने/पुरुषाने पुरुषाशी व स्त्रीने स्त्रीशी विवाह करण्यासंबंधी काय म्हणते?

लैंगिकदृष्ट्या, ख्रिस्ती दाम्पत्त्यास काय करण्याची/न करण्याची परवानगी आहे?

पत्नीस आपल्या पतीच्या अधीन राहिले पाहिजे काय?


मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या
विवाहाबद्दल प्रश्न