Добре дојдовте во македонската верзија на www.GotQuestions.org!Одговорени библиски прашања

Во оваа фаза не можеме да примаме прашања на македонски јазик. Ако можете да комуницирате на англиски јазик, тогаш можете да ни ги испраќате вашите прашања на - https://gotquestions.org/Bible-Questions.html.

На македонски јазик, располагаме со следниве страници:


Добрата вест

Дали имаш вечен живот?

Како да го добијам Божјото опростување?

Што значи тоа да бидеш наново роден христијанин?

Што е тоа „Четири духовни закони“?

Како да имам правилни односи со Бог?

Што значи тоа да Го прифатиш Исус Христос како личен Спасител?

Каков е планот за спасение?

Каков човек е христијанинот?

Што представува молитвата на грешникот?

Кој е Патот на спасението од Посланието до Римјаните?

Која е правилната религија за мене?

Дали Исус е единствениот пат кон рајот?

Како можам со сигуност да знам, дека кога ќе умрам ќе бидам во рајот?

Дали има живот после смртта?

Тукушто поверував во Исус Христос ... и сега каде?


Многу важни прашања

Кој е Исус Христос?

Дали Бог постои? Има ли докази за тоа, дека Бог навистина постои?

Дали Исус е Бог? Дали Тој некогаш претендирал, дека е Бог?

Кои са Божиите атрибути? Какъв е Бог?

Дали навистина Библијата е Божјо Слово?

Што претставува христијанството и во што веруваат христијаните?

Каква е смислата на животот?

Дали Бог навистина постои? Како да сум сигурен/сигурна, дека Бог навистина постои?

Кој е Светиот Дух?

Дали христијаните треба да го пазат старозаветниот закон?

Дали спасението е само преку вера или преку вера и дела?

Како да разберам што е Божјата волја за мојот живот?

Дали е библиски потврдена божественоста на Христос?

Како во мојот христијански живот да го преодолеам гревот?

Ако јас се обратам кон христијанството, тогаш моето семејство ќе се откаже од мене и јас ќе бидам жртва за гонење сред мојот народ. Што да направам?

Зошто да не се самоубијам?


Најчесто задавани прашања

Дали човекот, кој е спасен еднаш е спасен засекогаш?

Што се случува после смртта?

Какво е христијанското разбирање за самоубиството? Што вели Библијата за самоубиството?

Дали има библиско потврдување за сигурноста на вечниот живот?

Што означува крштавањето на христијанинот?

Дали на ист Бог се поклонуваат христијаните и муслиманите?

Што се кажува во Библијата за разводот и за стапување во друг брак?

Што вели Библијата за сексот пред брак?

Што вели Библијата за жените пастори / проповедници и жените, кои имаат дадена служба?

Што вели Библијата за давањето на десеток?

Што се зборува во Библијата за пиењето на алкохол?

Што вели Библијата за коцкањето? Дали коцкањето е грев?

Што вели Библијата за тетовирањето и за перфорирањето на телото?

Што вели Библијата за мешаните бракови?

Дали домашните миленици / животните ќе отидат во рајот?

Што кажува Библијата за диносаурусите? Дали Библијата воопшто зборува за диносаурусите?

Која била жената на Каин? Дали таа била негова сестра?

Што вели Библијата за хомосексуалноста? Дали хомосексуалноста е грев?

Дали според Библијата мастурбацијата е грев?Одговорени библиски прашања