Прашања во врска со Христијанскиот Живот


Каков човек е христијанинот?

Дали христијаните треба да го пазат старозаветниот закон?

Како да разберам што е Божјата волја за мојот живот?

Како во мојот христијански живот да го преодолеам гревот?

Како можам да ги евангелизирам пријателите и семејството без да ги навредам или отфрлам од себе?

Христијанско постење – што Библијата вели за тоа?

Како можам да им простам на оние кои згрешија против мене?

Што е духовен раст?

Што Библијата вели за духовната борба?

Како можеме да го препознаеме гласот на Бог?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Христијанскиот Живот