settings icon
share icon

Многу важни прашања

Кој е Исус Христос?

Дали Бог постои? Има ли докази за тоа, дека Бог навистина постои?

Дали Исус е Бог? Дали Тој некогаш претендирал, дека е Бог?

Кои се Божјите атрибути? Каков е Бог?

Дали навистина Библијата е Божјо Слово?

Што претставува христијанството и во што веруваат христијаните?

Каква е смислата на животот?

Дали Бог навистина постои? Како да сум сигурен/сигурна, дека Бог навистина постои?

Кој е Светиот Дух?

Дали христијаните треба да го пазат старозаветниот закон?

Дали спасението е само преку вера или преку вера и дела?

Како да разберам што е Божјата волја за мојот живот?

Дали е библиски потврдена божественоста на Христос?

Како во мојот христијански живот да го преодолеам гревот?

Ако јас се обратам кон христијанството, тогаш моето семејство ќе се откаже од мене и јас ќе бидам жртва за гонење сред мојот народ. Што да направам?

Зошто да не се самоубијам?вратете се назад на основната македонска страница

Многу важни прашања
© Copyright Got Questions Ministries