Прашања во врска со Спасението


Каков е планот за спасение?

Дали спасението е само преку вера или преку вера и дела?

Дали човекот, кој е спасен еднаш е спасен засекогаш?

Дали има библиско потврдување за сигурноста на вечниот живот?

Како биле спасени луѓето пред Исус да умре за нашите гревови?

Што се случува со тие кои што никогаш немале шанса да слушнат за Исус?

Како Божјата сувереност и човечката слободна волја делуваат заедно во спасението?

Што е замената за помирување?

Како може да имам увереност за моето спасение?

Дали вечната сигурност на спасението е “лиценца“ за грев?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Спасението