Прашања во врска со Црквата


Што е црквата?

Која е целта на црквата?

Што означува крштавањето на христијанинот?

Кое е значењето на Господовата вечера/Христијанската причест?

Зошто е важно посетување на црква?

Зошто треба да верувам во организирана религија?

Дали Христијаните треба да се придружуваат до Саботата? Кој ден е Саботата, Сабота или Недела?

Што вели Библијата за жените пастори / проповедници и жените, кои имаат дадена служба?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Црквата