Прашања во врска со Светиот Дух


Кој е Светиот Дух?

Кога / Како Го примаме Светиот Дух?

Што е крштевањето на Светиот Дух?

Како може да бидам исполнет со Светиот Дух?

Што е хулата против Светиот Дух?

Како да знам кој е мојот духовен дар?

Дали даровите на Светиот Дух се за денес?

Што е дарот на зборување на јазици?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Светиот Дух