Прашања во врска со Ангели и Демони


Што Библијата кажува за ангелите?

Што Библијата кажува за демоните?

Кој е Сатаната?

Што Библијата вели за опседнатост од демон/демонска опседнатост?

Може ли Христијанинот да биде опседнат со демон?

Кои беа Божјите синови и човечките ќерки во Битие 6:1-4?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Ангели и Демони