Прашања во врска со Последните Времиња


Што ќе се случи според пророштвата за последните времиња?

Кои се знаците на последните времиња?

Што е грабнувањето на црквата?

Што се Неволјите? Како знаеме дека Неволјите ќе траат седум години?

Кога ќе се случи грабнувањето во однос на неволјите?

Што е Второто Доаѓање на Исус Христос?

Што е Илјадагодишното Царство, и дали треба да се разбере буквално?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Последните Времиња