Добрата вест


Дали имаш вечен живот?

Како да го добијам Божјото опростување?

Што значи тоа да бидеш наново роден христијанин?

Што е тоа „Четири духовни закони“?

Како да имам правилни односи со Бог?

Што значи тоа да Го прифатиш Исус Христос како личен Спасител?

Каков е планот за спасение?

Каков човек е христијанинот?

Што представува молитвата на грешникот?

Кој е Патот на спасението од Посланието до Римјаните?

Која е правилната религија за мене?

Дали Исус е единствениот пат кон рајот?

Како можам со сигуност да знам, дека кога ќе умрам ќе бидам во рајот?

Дали има живот после смртта?

Тукушто поверував во Исус Христос ... и сега каде?


вратете се назад на основната македонска страница

Добрата вест