Прашања во врска со Молитвата


Зошто да се молиме?

Што представува молитвата на грешникот?

Што е Господовата Молитва и дали треба да ја молиме?

Дали заедничката молитва е важна? Дали заедничката молитва е помоќна од поединец кој се моли сам?

Што значи да тоа се молиме во името на Исус?

Како моите молитви може да бидат одговорени од Бог?

Дали е прифатливо постојано да се молиме за истата работа, или треба да бараме само еднаш?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Молитвата