Прашања во врска со Теологијата


Што е систематска теологија?

Што е Христијански светоглед?

Калвинизам или Арминијанизам – коe гледиште е исправно?

Што е предодреденост? Дали е предодреденоста библиска?

Што е предмиленијнизам?

Што е диспензационализам, и дали е библиски?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Теологијата