Прашања во врска со Исус Христос


Кој е Исус Христос?

Дали Исус е Бог? Дали Тој некогаш претендирал, дека е Бог?

Дали е библиски потврдена божественоста на Христос?

Дали Исус навистина постои? Има ли некои историски докази за Исус Христос?

Дали воскресението на Исус Христос е вистина?

Што значи тоа дека Исус е Божји Син?

Зошто Раѓањето на Исус од девица е толку важно?

Дали Исус отиде во пеколот помеѓу Неговата смрт и воскресението?

Дали Исус беше распнат во Петок?

Каде беше Исус три дена помеѓу Неговата смрт и воскресението?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Исус Христос