Прашања во врска со Гревот


Која е дефиницијата за гревот?

Како можам да знам дали нешто е грев?

Како во мојот христијански живот да го преодолеам гревот?

Што се седумте смртни гревови?

Дали сите гревови се еднакви пред Бог?

Што Библијата вели за порнографијата? Дали порнографијата е грев?

Кој е христијанскиот поглед за пушењето? Зошто е погрешно да се пуши?

Што се зборува во Библијата за пиењето на алкохол?

Што вели Библијата за коцкањето? Дали коцкањето е грев?

Што вели Библијата за тетовирањето и за перфорирањето на телото?

Што вели Библијата за хомосексуалноста? Дали хомосексуалноста е грев?

Дали според Библијата мастурбацијата е грев?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Гревот