Прашања во врска со Библијата


Дали навистина Библијата е Божјо Слово?

Дали Библијата содржи грешки, контрадикции или отстапувања?

Дали Библијата е релевантна за денес?

Како и кога канонот на Библијата е составен заедно?

Кој е исправниот начин да се проучува Библијата?

Што значи тоа дека Библијата е вдахновена?

Зошто треба да ја читаме/проучуваме Библијата?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Библијата