Прашања во врска со Човештвото


Што тоа значи дека човекот е е створен според ликот и сличноста на Бог (Битие 1:26-27)?

Дали имаме два или три дела? Дали сме тело, душа, и дух – или – тело, душа-дух?

Што е разликата помеѓу душата и духот на човекот?

Зошто луѓето во Битие живееле толку долги животи?

Кое е потеклото на различните раси?

Што Библијата вели за расизамот, предрасудите, и дискриминацијата?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Човештвото