Прашања во врска со Рајот и Пеколот


Дали има живот после смртта?

Што се случува после смртта?

Што се Новото Небо и Новата Земја?

Дали пеколот е вистински? Дали пеколот е вечен?

Што е Христовиот судски престол?

Што е Големиот Бел Престол за Суд?

Можат ли луѓето на Небото да погледнат долу и да не видат нас кои се уште сме на Земјата?

Дали ќе бидеме во состојба да ги гледаме и препознаеме нашите пријатели и членовите на нашето семејство на небото?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Рајот и Пеколот