Прашања во врска со Бог


Дали Бог постои? Има ли докази за тоа, дека Бог навистина постои?

Кои се Божјите атрибути? Каков е Бог?

Што Библијата учи за Тројството?

Дали на ист Бог се поклонуваат христијаните и муслиманите?

Дали Бог навистина постои? Како да сум сигурен/сигурна, дека Бог навистина постои?

Зошто Бог дозволува да се случуваат лоши работи на добри луѓе?

Дали Бог го создаде злото?

Зошто Бог е толку различен во Стариот Завет отколку што е во Новиот Завет?

Што значи тоа дека Бог е љубов?

Дали Бог сеуште ни зборува нас денес?

Кој го создаде Бог? Од каде Бог дојде?


вратете се назад на основната македонска страница

Прашања во врска со Бог