Jautājumi par Pasaules galu


Kas notiks saskaņā ar pasaules gala pareģojumu?

Kādas ir pasaules gala zīmes?

Kas ir baznīcas eksaltācija (prieks, līksmība)?

Kas ir posts? Kā mēs zinām, ka posts ilgs septiņus gadus?

Kad notiks eksaltācijas (prieka, līksmības) notikums saistībā ar posta laikiem?

Kas ir otrā Jēzus Kristus atnākšana?

Kas ir tūkstošgadu valstība un vai tā ir domāta burtiskā nozīmē?

Ko nozīmē skaitlis 144,000?

Kas ir izpostīšanas negantība?

Kas ir apokalipse?

Kas ir Harmagedona kauja?

Kas ir Tā Kunga diena?

Kāda ir atšķirība starp Sajūsmas jeb prieka laiku un Otro Atnākšanu?

Kas ir četri apokalipses jātnieki?

Kā mums jādzīvo savas dzīves ņemot vērā to, ka Kristus atgriezīsies?

Kas ir septiņi zīmogi un septiņas bazūnes par ko runā Atklāsmes grāmata?

Kā es varu saprast Atklāsmes grāmatu?

Kas ir antikrists?

Kas ir zvēra zīme (666)?


Jautājumi par Pasaules galu