settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir otrā Jēzus Kristus atnākšana?

Atbilde


Otrā Jēzus Kristus atnākšana ir visu ticīgo cerība, ka Dievs ir kontrolē pār visu un ir uzticīgs Sava Vārda apsolījumiem un pravietojumiem. Savā pirmajā atnākšanā Viņš ieradās šinī pasaulē kā bērniņš silītē, Betlēmē. Tieši tā, kā tas bija paredzēts sen atpakaļ. Ar savu piedzimšanu, dzīvi, kalpošanu, nāvi un augšāmcelšanos Jēzus piepildīja daudzus pravietojumus par Mesiju. Tomēr attiecībā uz Mesiju ir palikuši daži pravietojumi, ko Jēzus vēl nav piepildījis. Otrā Kristus atnākšana būs Viņa atgriešanās, lai piepildītu atlikušos, nepiepildītos pravietojumus. Viņa pirmajā atnākšanā Jēzus bija ciešanu kalps. Viņa otrajā atnākšanā Jēzus būs uzvarošs Ķēniņš. Savā pirmajā atnākšanā Jēzus ieradās vienkāršos, pazemīgos apstākļos. Savā otrajā atnākšanā Jēzus ieradīsies ar debesu armiju pie sāniem.

Vecā Testamenta pravieši nenosprauž skaidru atšķirību starp divām atnākšanām. Šo var redzēt Jesajas gr. 7:14, 9:6-7 un Caharijas gr. 14:4. Daudzi Ebreju gudrie ticēja, ka pravietojumu rezultātā, kas ir doti par it kā divām atšķirīgām personām, tie varētu būt divas atšķirīgas personas - cietējs Mesija un uzvarošais Ķēniņš. Bet viņi kļūdījās tanī, ka ir tikai viens Mesija un Viņš ir tas, kas izpildīs abu lomas. Jēzus īstenoja cietēja kalpa lomu (Jesajas gr. 53. nodaļa) Savā pirmajā atnākšanā. Jēzus īstenos lomu kā Izraēlas glābējs un Ķēniņš Savā otrajā atnākšanā. Caharijas gr. 12-10 pants un Atklāsmes gr. 1:7 pants aprakstot otro atnākšanu atskatās uz Jēzus mocībām Viņa pirmās atnākšanas laikā. Izraēla un arī visa pasaule sēros par Mesijas neakceptēšanu, kad Viņš bija atnācis pirmajā reizē.

Pēc Jēzus uziešanas debesīs eņģeļi paziņoja apustuļiem: ”Galilejieši, ko stāvat, skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt Viņu debesīs aizejam” (Apustuļu darbi 1:11). Caharijas gr. 14:4 pants norāda uz eļļas kalnu kā uz Viņa otrās atnākšanas vietu. Mateja ev.24:30 paziņo: ”Tad Cilvēka Dēla zīme atspīdēs debesīs, un visas tautas virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debess padebešiem ar lielu varenību un godību.” Vēstulē Titam 2:13 pantā Jēzus otrā atnākšana ir aprakstīta kā ”godības atklāšanās.”

Otrā atnākšana ir smalki un detalizēti aprakstīta Atklāsmes grāmatā 19:11-16, ”Tad es ieraudzīju atvērtas debesis, un redzi – balts zirgs, un jātnieks, kas sēd uz tā, saukts Uzticamais un Patiesais, Viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Viņa acis ir kā uguns liesmas, un uz viņa galvas ir daudz diadēmu, uz viņa ir rakstīts vārds, kuru neviens nezina, izņemot viņu pašu. Viņš ir tērpts asinīs slacītā apmetnī, un viņu sauc Dieva Vārds. Viņam seko debesu karapulks, tie, tērpušies tīrā baltā smalka lina audumā, jāj uz baltiem zirgiem. No viņa mutes iziet ass zobens, lai ar to cirstu tautas, viņā ganīs tās ar Dzelzs zizli, un viņš min Dieva Visuvaldītāja, dusmu kvēles vīnspaidu, un uz viņa apmetņa un uz viņa gurniem ir rakstīts vārds: ĶĒNIŅU ĶĒNIŅŠ UN KUNGU KUNGS.”

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir otrā Jēzus Kristus atnākšana?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries