settings icon
share icon
Jautājums

Ko nozīmē skaitlis 144,000?

Atbilde


Viss Atklāsmes grāmatas interpretējums ir pasniegts tiešām izaicinošā stilā. Grāmata ir attēlota ar spilgtu tēlainību un simboliem, kurus cilvēki tulko atšķirīgi balstoties uz saviem aizspriedumiem vai iepriekš izveidotiem uzskatiem par grāmatu visā kopumā. Attiecībā uz Atklāsmes grāmatu pastāv četras galvenās izskaidrojošās pieejas:

1) preterisms tic, ka visi Atklāsmes grāmatā aprakstītie notikumi jau ir notikuši pirmā gadsimta beigās;

2) vēsturnieki redz Atklāsmes grāmatu kā izpētes objektu par baznīcas vēsturi no apustuļu laikiem līdz mūsdienām;

3) ideālisti skata Atklāsmes grāmatu kā aprakstu par ļaunā un labā cīņu;

4) futūristi redz Atklāsmes grāmatu kā pravietojumu par nākotnes notikumiem kam vēl jānāk.

Futūristi ir vienīgie, kas pieiet Atklāsmes grāmatai ar to pašu gramatiski vēsturisko metodi un izskaidro to tāpat kā pārējos Svētos Rakstus. Kā arī tas labāk sader kopā ar pašas Atklāsmes grāmatas pretenziju esam tiesīgai saukties par pravietisku grāmatu (Atkl.gr.1:3; 22:7, 10, 18, 19).

Tātad, atbilde uz jautājumu ”ko nozīmē 144,000?” varētu būt atkarīga no tā, kuru no četrām skaidrojošajām metodēm jūs izvēlaties. Izņemot futūristu pieeju, pārējās trīs pieejas šo skaitli tulko simboliski kā baznīcu pārstāvi jeb attēlojumu un skaitlis 144,000 ir pieņemts kā simbols kopsummai, t.i. pilnīgam baznīcu skaitam. Tomēr, apskatot šo skaitli pēc nominālvērtības (”Tad es dzirdēju, ka tiek nosaukts apzīmogoto skaits – simt četrdesmit četri tūkstoši apzīmogoti no visām Izraēla ciltīm” Atkl.gr.7:4) redzam, ka šis skaitlis nenorāda neko citu kā vien burtisku, tiešu ebreju skaitu – 12,000, kas būs izvēlēti no katras ”Izraēla dēlu” cilts. Jaunais Testaments nepiedāvā skaidru tekstu, kurā būtu norādīts, ka Izraēla ir aizstāta ar baznīcu.

Šie ebreji ir ”apzīmogoti,” kas nozīmē to, ka viņiem ir īpaša Dieva aizsardzība pret visiem teoloģiskajiem nosodījumiem un kā arī aizsardzība no antikrista, kurš uzstāsies ar savu misiju posta laika periodā, kurā cilvēki brīnīsies – kurš gan var izturēt atnākošo dusmību (Atkl.gr.6:17). Posta laika periods ir nākotnes septiņu gadu periods, kura laikā Dievs izvedīs dievišķo sodu pret visiem tiem, kas noraida Viņu un pabeigs Savu pestīšanas plānu attiecībā uz Izraēlas nāciju. Visi šie notikumi ir pilnīgā saskaņā ar Dieva atklāsmi pravietim Danielam (Dan.9:24-27). 144,000 ebreji ir izglābtās Izraēlas ”pirmie augļi” par kuriem jau bija pravietots (Cah.gr.12:10; Rom.11:25-27) un to uzdevums ir evaņģelizēt pēc – posta pasauli un izziņot evaņģēliju posta laika periodā. Viņu ministrijas jeb kalpošanas rezultātā neskaitāms daudzums – (”liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām...”) savā ticībā pievērsīsies Kristum (Atkl.gr.7:9).

Attiecībā uz skaitli 144,000 daudz pārpratumu ir radies Jehovas liecinieku nepareizās mācības rezultātā. Jehovas liecinieki pauž uzskatu, ka šis skaitlis ir limits cilvēku daudzumam, kas valdīs ar Kristu debesīs un pavadīs mūžību kopā ar Dievu. Šis skaitlis - 144,000 - ir tas, ko Jehovas liecinieki sauc par debesu cerību. Tie, kuri nebūs iekļauti šinī skaitā izbaudīs (kā Jehovas liecinieki uzskata) tā saucamo zemes cerību - paradīzi uz zemes, pār kuru valdīs Kristus un tie 144,000, kas būs paņemti debesīs. Skaidri var redzēt, ka Jehovas liecinieku mācība ievieš pēcnāves kastu sabiedrību ar valdošajām klasēm (144,000) un tiem, pār kuriem būs valdīts. Bībele māca, ka nepastāv šāda ”dubultas klases” mācība. Tā ir taisnība, ka saskaņā ar Atkl.gr.20:4 rakstīto būs cilvēki, kas valdīs kopā ar Kristu Viņa tūkstošgadē. Šie cilvēki būs tie, kas veidos baznīcu (ticīgie Kristum), Vecā Testamenta svētie (ticīgie, kas mira pirms Kristus atnākšanas) un posta laika svētie (tie, kuri būs pieņēmuši Kristu posta laika periodā). Izņemot šo, Bībele nekur nenorāda uz kaut kādu noteiktu cilvēku grupu. Kā arī, tūkstošgade ir atšķirīga no mūžīgā stāvokļa, kas ieņems vietu tūkstošgades perioda nokomplektēšanā. Tajā laikā Dievs dzīvos kopā ar mums Jaunajā Jeruzalemē. Viņš būs mūsu Dievs un mēs būsim Viņa ļaudis (Atkl.gr.21:3). Mantojums, kas apsolīts Kristū un apzīmogots ar Svēto Garu (Ef.1:13:14) taps mūsu un mēs visi būsim Kristus līdzmantinieki (Rom.8:17).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Ko nozīmē skaitlis 144,000?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries