settings icon
share icon
Jautājums

Kad notiks eksaltācijas (prieka, līksmības) notikums saistībā ar posta laikiem?

Atbilde


Eksaltācijas notikuma laika noteikšana, kurš ir saistībā ar posta laiku, ir viens no strīdīgākajiem jautājumiem mūslaiku baznīcā uz šodienu. Trīs svarīgākie punkti ir pirms-postažas laiks (eksaltācija ieņems vietu pirms posta laika sākšanās), vidus- postažas laiks (eksaltācija ieņems vietu apmēram ap posta laika vidu) un pēc- postažas laiks (eksaltācija ieņems vietu posta laika beigās). Ceturtais punkts, visbiežāk zināmais kā pirms- dusmu laiks ir viegls pārveidojums no vidus- postažas laika.

Pirmkārt, svarīgi ir atpazīt posta laika mērķi. Saskaņā ar Daniēlu 9:27 ir pieminētas septiņdesmit ”septiņi” nedēļas (7 gadi) kam vēl jānāk. Viss Daniēla pravietojums par septiņdesmit septiņiem (Daniēla 9:20-27) ir attiecināts uz Izraēlas nāciju. Šinī laika periodā Dievs vērsīs visu savu uzmanību uz Izraēlu. Šie septiņdesmit septiņi, posta laiks, būs laiks, kad Dievs darbosies sevišķi ar Izraēlu. Tajā pat laikā pastāv šķietami norādījumi, ka baznīca varētu būt klātesoša šajos notikumos, tomēr rodas jautājums - kāpēc baznīcai būtu jābūt uz zemes tajā laikā?

Galvenie Svēto Rakstu panti attiecībā uz eksaltācijas notikumu, atrodami vēstulē 1.Tes.4:13- 18. Tie apgalvo, ka visi ticīgie, kas ir dzīvi, kopā ar visiem ticīgajiem, kas jau miruši, satiks Kungu Jēzu gaisā un būs kopā ar Viņu mūžīgi. Eksaltācija it notikums, kad Dievs paņems prom no zemes visus ticīgos. Dažus pantus tālāk tajā pašā vēstulē (1.Tes.5:9) Pāvils saka: ”Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” Atklāsmes grāmata, kas galvenokārt runā par posta beigu laiku ir pravietojums par to, ka Dievs izlies Savas dusmas pār zemi. Tāpēc, tas šķiet pretrunīgi Dieva teiktajam, jo Viņš ir apsolījis ticīgajiem, ka tie necietīs no Viņa dusmības un Viņš neatstās ticīgos uz zemes posta laika ciešanām. Fakts, ka Dievs ir apsolījis izglābt Kristiešus no Viņa dusmām īsi pēc apsolījuma paņemt tos prom no zemes šķiet saista abus šos notikumus kopā. Eksaltācijas notikumu un posta laiku.

Vēl cits nozīmīgs pants par šo laiku ir aprakstīts Atklāsmes gr.3:10 pantā, kurā Kristus apsola izglābt ticīgos no ”soda stundas,” kas nāks pār zemi. Šis varētu nozīmēt divas lietas. Vai nu Kristus aizsargās ticīgos posta perioda laikā, vai arī Viņš atbrīvos/ izglābs tos no posta laika perioda. Vārdam ”no” grieķu valodā ir divas derīgas un tam atbilstošas nozīmes. Lai arī kā, svarīgi ir apzināties to, kas apsolīts ticīgajiem kārtībā, lai tos pasargātu. Tā nav tikai tiesa, bet gan ”tiesas stunda.” Kristus ir apsolījis pasargāt ticīgos no tā laika perioda, kas saturēs sodu, sauktu par posta laiku. Posta laika perioda mērķis un eksaltācijas notikuma mērķis, kā arī to parādītā nozīme vēstulē 1.Tes.5:9 un Atklāsmes grāmatas 3:10 pantā izskaidrotais, dod mums skaidru sapratni norādot uz to, ka eksaltācija notiks pirms-postažas laika periodā. Ja Bībele ir izskaidrota burtiski un konsekventi (viscaur), tad pirms- postažas pozīcija ir visvairāk atbilstoša Bībeles interpretējumam.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kad notiks eksaltācijas (prieka, līksmības) notikums saistībā ar posta laikiem?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries