settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir Tā Kunga diena?

Atbilde


Frāze ”Tā Kunga diena” parasti tiek attiecināta uz notikumiem, kas ieņems vietu vēstures beigās (Jes.7:18-25) un bieži vien ir tuvā radniecībā ar frāzi ”Tā diena.” Lai labāk saprastu šo frāžu nozīmi ir jāpiezīmē, ka tās vienmēr attiecas uz laika periodu, kurā Dievs Pats personiski iejauksies vēsturē, tieši vai netieši, lai pabeigtu dažus, Sava plāna specifiskus aspektus.

Daudzi cilvēki Tā Kunga dienu saista ar laika periodu vai sevišķu dienu, kurā tiks piepildīta Dieva griba un mērķis attiecībā uz šo pasauli un cilvēkiem. Daži zinātnieki tic, ka Tā Kunga diena ilgs ilgāk nekā vienu vienīgu dienu – tas būs laika periods, kad Kristus valdīs pasaulē pirms Viņš iztīrīs debesis un zemi, lai sagatavotos mūžīgajam cilvēces stāvoklim. Citi zinātnieki tic, ka Tā Kunga diena būs acumirklīgs notikums, kad Kristus atgriezīsies uz zemes atbrīvot Savus uzticīgos sekotājus un neticīgos nodot mūžīgajam sodam.

Vecajā Testamentā frāze ”Tā Kunga diena” ir lietota deviņpadsmit reizes (Jes.2:12; 13:6, 9; Ec.13:5, 30:3; Joela 1:15, 2:1, 11, 31; 3:14; Āmosa 5:18, 20; Ob.15; Cef.1:7, 14; Cah.14:1; Mal.4:5), Jaunajā Testamentā šī frāze ir lietota četras reizes (Ap.d.2:20; 2.Tes.2:2; 2.Pēt.3:10). Citos pantos kā piem. Atkl.gr.6:17 un 16:14 uz to ir netiešas norādes.

Vecā Testamenta panti runājot par Tā Kunga dienu parasti izsaka nenovēršamību, tuvumu un gaidīšanu: ”Vaimanājiet! Jo Tā Kunga diena ir tuvu! ” (Jes.13:6); ”Jo tuvu ir šī diena, tiešām tuvu ir Tā Kunga diena.” (Ec.30:3); ”satrūkstieties, visi zemes iedzīvotāji! Jo Tā Kunga diena nāk, tā ir jau tuvu. ” (Joēla 2:1); ”Un baru bariem būs sapulcējušās tautas tiesas ielejā, un Tā Kunga diena tiesas ielejā ir tuvu.” (Joēla 4:14); ”Esiet klusu Dieva Tā Kunga priekšā, jo Tā Kunga diena ir tuvu.” (Cef.1:7). Kā jau daudzi Vecā Testamenta pravietojumi, arī šie panti, kas ir attiecināmi uz Tā Kunga dienu, runā gan par tuviem, gan par tāliem nākotnes piepildījumiem. Daži Vecā Testamenta panti, kas attiecas uz šo dienu apraksta vēsturisko sodu, kas zināmā mērā jau ir piepildījies (Jes.13:6-22; Ec.30:2-19; Joēla 1:15, 4:14; Āmosa 5:18-20; Cef.1:14-18), kamēr citi panti attiecas uz dievišķo sodu, kas ieņems vietu tuvojoties pasaules galam (Joēla 2:30-32; Cah.14:1; Mal.4:1, 5).

Jaunais Testaments šo dienu sauc par ”dusmu” vai ”apciemojuma” dienu, kā arī par ”Dieva Visuvaldītāja” dienu (Atkl.gr.16:14) un joprojām attiecas uz nākotnes pravietojumiem, kad Dieva dusmas būs izlietas pār neticīgo Izraēlu (Jes.22; Jer.30:1-17; Joēla 1:2; Āmosa 5; Cef.1), un pār neticīgo pasauli (Ec.38-39; Cah.14). Svētie Raksti norāda, ka ”tā Kunga diena” nāks ātri, kā zaglis naktī (Cef.1:14-15; 2.Tes.2:2), tāpēc Kristiešiem ir jābūt vērīgiem un gataviem Kristus atnākšanai katru brīdi.

Nepārprotami, tas būs soda laiks, bet tas būs arī pestīšanas laiks. Laiks, kad Dievs atbrīvos visus pāri palikušos izraēliešus tā piepildot Savu apsolījumu – izglābt Izraēlu (Rom.11:26), piedod visus tās grēkus un atjaunot Savus izvēlētos ļaudis viņu pašu zemē, ko Viņš apsolīja Ābrahamam (Jes.10:27; Jer.30:19-31, 40; Mihas 4; Cah.13). Galējais tās dienas iznākums būs tāds, ka: ”Cilvēka acu lepnība nolīks, un vīra iedomība nonīks, vienīgi Kungs paaugstināsies tajā dienā!” (Jes.2:17) Dievs parādīs, ka Viņš ir augstāks par visu citu. Kā arī galējais jeb pēdējais pravietiskais piepildījums attiecībā uz Tā Kunga dienu nāks pašās vēstures beigās, kad Dievs ar brīnumainu spēku sodīs ļaunumu un piepildīs visus Savus apsolījumus.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir Tā Kunga diena?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries