Ερωτήσεις για τον Ιησού Χριστό


Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;

Είναι ο Ιησούς Μοναδική Οδός προς τον Ουρανό;

Είναι ο Ιησούς Θεός; Δήλωσε ποτέ ο Ιησούς ότι είναι Θεός;

Είναι Βιβλική η θεία φύση του Χριστού;

Γιατί είναι τόσο σημαντική η παρθενική γέννηση του Χριστού;

Είναι αλήθεια ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός;

Υπήρξε όντως ο Ιησούς Χριστός; Υπάρχει κάποια ιστορική απόδειξη για τον Ιησού Χριστό;

Τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού;

Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε την Παρασκευή; Αν ναι, τότε πως γίνεται να έμεινε τρεις μέρες στον τάφο;

Ο Χριστός μεταξύ της σταύρωσής και της ανάστασής Του, πήγε στην κόλαση;

Που ήταν ο Ιησούς τρεις ημέρες μεταξύ του θανάτου και της αναστάσεώς Του;

Γιατί ο Θεός έστειλε τον Ιησού στον χρόνο που το έκανε; Γιατί όχι νωρίτερα; Γιατί όχι αργότερα;

Θα μπορούσε ο Ιησούς να αμαρτήσει; Εάν δεν μπορούσε να αμαρτήσει, πως θα μπορούσε πραγματικά να ΄συμπαθήσει στις ασθένειές μας΄(Εβραίους 4:15); Εάν δεν μπορούσε να αμαρτήσει, ποιο ήταν το νόημα του πειρασμού του;

Γιατί οι γενεαλογίες του Ιησού στο κατά Ματθαίου και κατά Λουκά είναι τόσο διαφορετικές;

Γιατί να πιστέψω στην ανάσταση του Χριστού;

Τι είναι υποστατική ένωση; Πως μπορούσε ο Ιησούς να είναι Θεός και άνθρωπος ταυτόχρονα;

Ήταν ο Ιησούς Χριστός παντρεμένος;

Εάν ο Ιησούς ήταν Θεός, πώς μπορούσε να προσεύχεται στο Θεό; Ο Ιησούς προσευχόταν στον εαυτό Του;

Ο Ιησούς είχε αδερφούς και αδερφές;

Γιατί ο Ιησούς έπρεπε να υποφέρει τόσο πολύ;

Τι σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι ο Αμνός του Θεού;

Που προβλέπει η Παλαιά Διαθήκη τον ερχομό του Χριστού;

Τι σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Ανθρώπου;


Ερωτήσεις για τον Ιησού Χριστό