Ερωτήσεις για τον Ιησού Χριστό


Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;

Είναι ο Ιησούς Μοναδική Οδός προς τον Ουρανό;

Είναι ο Ιησούς Θεός; Δήλωσε ποτέ ο Ιησούς ότι είναι Θεός;

Είναι Βιβλική η θεία φύση του Χριστού;

Γιατί είναι τόσο σημαντική η παρθενική γέννηση του Χριστού;

Είναι αλήθεια ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός;

Υπήρξε όντως ο Ιησούς Χριστός; Υπάρχει κάποια ιστορική απόδειξη για τον Ιησού Χριστό;

Τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού;

Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε την Παρασκευή; Αν ναι, τότε πως γίνεται να έμεινε τρεις μέρες στον τάφο;

Ο Χριστός μεταξύ της σταύρωσής και της ανάστασής Του, πήγε στην κόλαση;

Που ήταν ο Ιησούς τρεις ημέρες μεταξύ του θανάτου και της αναστάσεώς Του;

Γιατί ο Θεός έστειλε τον Ιησού στον χρόνο που το έκανε; Γιατί όχι νωρίτερα; Γιατί όχι αργότερα;

Θα μπορούσε ο Ιησούς να αμαρτήσει; Εάν δεν μπορούσε να αμαρτήσει, πως θα μπορούσε πραγματικά να ΄συμπαθήσει στις ασθένειές μας΄(Εβραίους 4:15); Εάν δεν μπορούσε να αμαρτήσει, ποιο ήταν το νόημα του πειρασμού του;

Γιατί οι γενεαλογίες του Ιησού στο κατά Ματθαίου και κατά Λουκά είναι τόσο διαφορετικές;

Γιατί να πιστέψω στην ανάσταση του Χριστού;

Τι είναι υποστατική ένωση; Πως μπορούσε ο Ιησούς να είναι Θεός και άνθρωπος ταυτόχρονα;

Ήταν ο Ιησούς Χριστός παντρεμένος;

Εάν ο Ιησούς ήταν Θεός, πώς μπορούσε να προσεύχεται στο Θεό; Ο Ιησούς προσευχόταν στον εαυτό Του;

Ο Ιησούς είχε αδερφούς και αδερφές;

Γιατί ο Ιησούς έπρεπε να υποφέρει τόσο πολύ;

Τι σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι ο Αμνός του Θεού;

Που προβλέπει η Παλαιά Διαθήκη τον ερχομό του Χριστού;

Τι σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Ανθρώπου;

Ποια είναι η σημασία του αίματος του Χριστού;

Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε 'Εγώ Είμαι';

Ήταν ποτέ οργισμένος ο Ιησούς;

Ποια είναι η σημασία και η σπουδαιότητα της ανάληψης του Ιησού Χριστού;

Τι συνέβηκε κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας του Ιησού;

Τι σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι ο αρχιερέας μας;

Ήταν ο Ιησούς Ιουδαίος;

Ποια ήταν η φυσική εμφάνιση του Ιησού;

Είναι ο Ιησούς ένας μύθος; Είναι ένας ακόμη ειδωλολατρικός θεός όπως εκείνοι των αρχαίων θρησκειών;

Γιατί ο Ιησούς δίδασκε με παραβολές;

Τι σημαίνει πως ο Ιησούς είναι γιος του Δαβίδ;

Ποια ήταν η σημασία και ο σκοπός των πειρασμών του Ιησού;

Ποιες δίκες αντιμετώπισε ο Ιησούς πριν τη σταύρωσή Του;

Πώς είναι ο Ιησούς Χριστός μοναδικός;

Τι εννοεί το Ιωάννης 1:1,14 όταν διακηρύττει ότι ο Ιησούς είναι ο Λόγος του Θεού;

Τι σημαίνει κένωση;

Ποια είναι η αγάπη του Χριστού;

Ποια είναι τα διαφορετικά ονόματα και οι τίτλοι του Ιησού Χριστού;

Τι σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι ο μονογενής Γιος του Θεού;

Ποιος ήταν ο αληθινός ιστορικός Ιησούς;

Ποιοι ήσαν οι επτά τελευταίοι λόγοι του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό και ποια η σημασία τους;

Ποιες είναι οι στάσεις του μαρτυρίου και τι μπορούμε να μάθουμε απ' αυτές;

Αποτελεί προφητεία περί του Ιησού το 53ο κεφάλαιο του προφήτη Ησαΐα, «ο πάσχων δούλος;

Ποια ήταν η σημασία και η σπουδαιότητα της μεταμόρφωσης;


Ερωτήσεις για τον Ιησού Χριστό