settings icon
share icon
Ερώτηση

Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;

Απάντηση


Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; Σε αντίθεση με την ερώτηση "Υπάρχει ο Θεός;" ελάχιστοι άνθρωποι αναρωτιούνται αν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός. Γενικά είναι αποδεκτό ότι ο Ιησούς πράγματι ήταν άνθρωπος ο οποίος περπάτησε στη γη του Ισραήλ, πριν σχεδόν 2000 χρόνια. Διαφωνίες εμφανίζονται όταν συζητείται το θέμα περί της πλήρους ταυτότητας του Ιησού. Σχεδόν κάθε μεγάλη θρησκεία διδάσκει ότι ο Ιησούς ήταν προφήτης ή καλός διδάσκαλος, ή ευσεβής άνθρωπος. Μόνο, το πρόβλημα είναι που ο Βίβλος μας λέει ότι ο Ιησούς ήταν απεριόριστα πολύ περισσότερο από ένα προφήτη, ένα καλό διδάσκαλο ή ένα ευσεβή άνθρωπο.

Κ.Σ.Λούις, στο βιβλίο του Κλασσικός Χριστιανισμός ( Mere Christianity) γράφει τα ακόλουθα: "Εδώ προσπαθώ να αποφύγω τη μεγαλύτερη ανοησία την οποία μπορεί κάποιος να πει όταν μιλάει περί Αυτού [Ιησούς Χριστός ]: "Είμαι διατεθειμένος να δεχθώ τον Ιησού ως μεγάλο ηθικό διδάσκαλο, άλλα όχι να δεχθώ την δήλωσή του ότι είναι Θεός. " Κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να λέμε. Ο άνθρωπος ο οποίος θα ήταν μόνο άνθρωπος και που θα έλεγε πράγματα τα οποία είπε ο Ιησούς δεν θα ήταν μεγάλος ηθικός διδάσκαλος. Εκείνος θα ήταν ή τρελός – στο ίδιο επίπεδο με εκείνον που δηλώνει για τον εαυτό του ότι είναι βραστό αυγό – ή ο διάβολος από την κόλαση. Οφείλετε να αποφασίσετε. Αυτός ο άνθρωπος ή ήταν και είναι ο Υιός του Θεού ή είναι τρελός και ίσως κάτι χειρότερο… Μπορείτε να τον φυλακίσετε ως τρελό, μπορείτε να τον πτύσσετε και να τον σκοτώσετε ως δαίμονα ή μπορείτε να πέσετε μπροστά στα πόδια Του και να Τον αποκαλέσετε Κύριο και Θεό. Αλλά μην ενστερνίζεστε αυτή την ανόητη και προφυλακτική δήλωση ότι Εκείνος ήταν μεγάλος διδάσκαλος των ανθρώπων. Αυτός, δεν μας άφησε τέτοια επιλογή. Ούτε σκόπευε να το κάνει.”

Λοιπόν, τι δήλωσε ο Ιησούς για τον εαυτό Του; Τι λέει η Βίβλος ποιος ήταν Αυτός; Κατ’ αρχήν ας κοιτάξουμε τα λόγια του Ιησού στο Κατά Ιωάννην , 10:30, “ Eγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα ” Εκ πρώτης όψεως, αυτό ίσως δεν φαίνεται ως δήλωση ότι είναι Θεός. Εν τούτοις, ας δούμε την αντίδραση των Ιουδαίων στην δήλωσή Του, “Oι Iουδαίοι του αποκρίθηκαν: Για καλό έργο δε σε πετροβολούμε, αλλά για ασέβεια κι επειδή εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό!” (Ιωάννην 10:33). Οι Ιουδαίοι έλαβαν την δήλωση Του ως ισχυρισμό ότι είναι Θεός. Στους στοίχους που ακολουθούν, ο Ιησούς ποτέ δεν διόρθωσε του Ιουδαίους λέγοντας “Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι είμαι Θεός.” Αυτό δείχνει ότι ο Ιησούς πράγματι μίλησε ότι είναι Θεός, όταν δήλωσε , “Eγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα” (Ιωάννην 10:30). Στο κατά Ιωάννην 8:58 υπάρχει άλλο παράδειγμα. Ο Ιησούς δήλωσε, “O Iησούς τους απάντησε:Σας πληροφορώ και μάθετέ το, πως πριν καν υπάρξει ο Aβραάμ Eγώ Eίμαι!” Και εκ νέου, ως απόκριση σε αυτό, οι Ιουδαίοι πήραν πέτρες στην προσπάθεια να τον λιθοβολήσουν (Ιωάννης 8:59). Ο Ιησούς αναγγέλει την ταυτότητά Του με την έκφραση “Εγώ είμαι” η οποία είναι άμεση εφαρμογή του ονόματος του Θεού στη Παλαιά Διαθήκη (Έξοδος 3:14). Γιατί θα ήθελαν οι Ιουδαίοι να λιθοβολήσουν τον Ιησού αν Αυτός δεν είπε κάτι που εκείνοι πίστευαν ότι είναι βλασφημία, σε αυτή τη περίπτωση, την δήλωση ότι είναι Θεός;

Στο κατά Ιωάννην 1:1 λέει ότι “ο Θεός ήταν ο Λόγος.” Στο κατά Ιωάννην 1:14 λέει “Kαι ο Λόγος ενσαρκώθηκε.” Αυτό σαφές δείχνει ότι ο Ιησούς είναι Θεός εν σώματι. Ο Θωμάς, ένας από τους μαθητές, δήλωσε σε σχέση με τον Ιησού, “Kύριέ μου! και Θεέ μου!” (Ιωάννην 20:28). Ο Ιησούς δεν τον διορθώνει. Ο Απόστολος Παύλος Τον περιγράφει ως, “…του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Iησού Xριστού.” (Τίτος 2:13). Ο Απόστολος Πέτρος λέει το ίδιο , “…του Θεού μας και του Σωτήρα Iησού Xριστού.” (Β’ Πέτρου 1:1). Ο Θεός Πατέρας μαρτυρεί περί της πλήρους ταυτότητος του Ιησού με τα εξής λόγια, " O θρόνος σου Θεέ μένει στους αιώνες των αιώνων. Σκήπτρο δικαιοσύνης είναι το βασιλικό σου σκήπτρο.” Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αναγγέλλουν την θεϊκή φύση Του, “Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.”

Όπως και ο Κ.Σ.Λούις κατέληξε, το να πιστεύεις ότι ο Ιησούς ήταν καλός διδάσκαλος, δεν υπάρχει ως επιλογή. Ο Ιησούς σαφώς και αναμφισβήτητα δήλωσε ότι είναι Θεός. Αν Αυτός δεν ήταν Θεός, τότε ήταν ψεύτης, και επομένως δεν ήταν προφήτης, ούτε καλός διδάσκαλος, ούτε ευσεβής άνθρωπος. Στην προσπάθεια να μειώσουν τη σημασία των λόγων του Ιησού, οι σύγχρονοι “μορφωμένοι” δηλώνουν ότι “αληθινός ιστορικός Ιησούς” δεν είπε πολλά από τα πράγματα τα οποία η Βίβλος Του αποδίδει. Ποιοι είμαστε εμείς να συζητήσουμε με το Λόγο του Θεού σχετικά με αυτό πού είπε ή όχι ο Ιησούς; Πως μπορεί ένας “μορφωμένος ” δύο χιλιάδες χρόνια μετά τον Ιησού να έχει καλύτερη ενόραση σε εκείνο που είπε ή όχι ο Θεός, από εκείνους οι οποίοι έζησαν μαζί Του, που υπηρέτησαν μαζί Του, και διδάχθηκαν από τον ίδιο τον Ιησού (Ιωάννην 14:26);

Γιατί το ερώτημα σχετικά με την ταυτότητα του Ιησού είναι τόσο σημαντικό; Γιατί έχει σημασία αν είναι ή όχι ο Ιησούς Θεός; Σημαντικότερος λόγος εξαιτίας του οποίου ο Ιησούς πρέπει να είναι Θεός, είναι αυτός ότι, σε περίπτωση αν δεν είναι Θεός, ο θάνατός Του δεν θα ήταν αρκετός να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες ολοκλήρου του κόσμου. (Α’ Ιωάννην 2:2). Μόνο ο Θεός μπόρεσε να πληρώσει τόσο μεγάλη ποινή (Ρωμαίους 5:8; Β’ Κορινθίους 5:21). Ο Ιησούς όφειλε να είναι Θεός για να μπορέσει να πληρώσει το χρέος μας. Ο Ιησούς έπρεπε να είναι άνθρωπος για να μπορέσει να πεθάνει. Η σωτηρία είναι διαθέσιμη μόνο δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Η θεϊκή φύση του Ιησού είναι ο λόγος γιατί Αυτός είναι η μοναδική οδός προς την σωτηρία. Η θεϊκή φύση του Ιησού είναι ο λόγος γιατί δήλωσε Αυτός “Eγώ είμαι ο Δρόμος και η Aλήθεια και η Zωή. Kανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα” (Ιωάννην 14:6).

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries