settings icon
share icon
Ερώτηση

Ποια είναι τα διαφορετικά ονόματα και οι τίτλοι του Ιησού Χριστού;

Απάντηση


Υπάρχουν περίπου 200 ονόματα και τίτλοι του Χριστού στην Αγία Γραφή. Τα αναφερόμενα παρακάτω είναι τα πλέον γνωστά, κατανεμημένα σε τρεις κατηγορίες που σχετίζονται με τη φύση του Χριστού, τη θέση Του στην Τριάδα και το έργο που έκανε στη γη για μας τους ανθρώπους.

Η φύση του Χριστού

Ακρογωνιαίος λίθος: (Εφεσίους 2:20) – Ο Ιησούς είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικοδομής της Εκκλησίας. Συνενώνει Ιουδαίους και εθνικούς, άνδρες και γυναίκες, -όλους τους αγίους, όλων των εποχών, απ' όλα τα μέρη της γης σε μια οικοδομή που κτίζεται με βάση την κοινή πίστη τους σ' Αυτόν.

Πρωτότοκος όλης της Δημιουργίας: (Κολοσσαείς 1:15) – Αυτό δεν σημαίνει το πρώτο δημιούργημα του Θεού, όπως κάποιοι εσφαλμένα ισχυρίζονται, διότι το εδάφιο 16 δηλώνει πως τα πάντα δημιουργήθηκαν από τον Χριστό και γι' Αυτόν. Η σημασία, μάλλον, είναι ότι ο Χριστός κατέχει τη θέση του πρωτότοκου Υιού επάνω σε όλη τη Δημιουργία, κρατά την πλέον υψηλή θέση στο σύμπαν· είναι διακεκριμένος· είναι το κεφάλι όλων όσων υπάρχουν.

Η Κεφαλή της Εκκλησίας: (Εφεσίους 1:22, 4:15, 5:23) – Ο Ιησούς Χριστός, όχι ένας βασιλιάς ή ένας πάπας, είναι ο μόνος υπέρτατος, κυρίαρχος άρχων της Εκκλησίας –αυτών που πίστεψαν σ' Αυτόν προς σωτηρία, ότι πέθανε γι' αυτούς.

Ο άγιος: (Πράξεις 3:14, Ψαλμός 16:10) – Ο Χριστός είναι άγιος, τόσο στη θεία όσο και στην ανθρώπινη φύση Του, και η πηγή της αγιότητας για τον λαό Του. Με τον θάνατό Του γινόμαστε άγιοι και αγνοί μπροστά στον Θεό.

Κριτής: (Πράξεις 10:42, Β΄ Τιμόθεον 4:8) – Ο Κύριος Ιησούς ορίστηκε από τον Θεό να κρίνει τον κόσμο και να χορηγήσει ανταμοιβές για την αιωνιότητα.

Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων: (Α΄ Τιμόθεον 6:15, Αποκάλυψη 19:16) – Ο Ιησούς έχει κυριαρχία πάνω σε κάθε εξουσία που ασκείται στη γη, πάνω στους βασιλιάδες και τους κυβερνήτες και κανένας δεν μπορεί να Τον εμποδίσει να πραγματοποιήσει τους σκοπούς Του. Τους κατευθύνει όπως θέλει.

Φως του κόσμου: (Ιωάννης 8:12) – Ο Ιησούς ήρθε σ' έναν κόσμο σκοτεινό από την αμαρτία και ξέχυσε το φως της ζωής και της αλήθειας με το έργο Του και τα λόγια Του. Εκείνοι που Τον εμπιστεύονται, ανοίγουν τα μάτια Τους και περπατούν στο φως.

Άρχων ειρήνης: (Ησαΐας 9:6) – Ο Ιησούς δεν ήρθε να φέρει ειρήνη στον κόσμο όπως αυτή που υπάρχει στην απουσία πολέμου αλλά ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου που είναι χωρισμένοι λόγω της αμαρτίας. Πέθανε για να συμφιλιώσει τους αμαρτωλούς ανθρώπους με τον άγιο Θεό.

Γιος του Θεού: (Λουκάς 1:35, Ιωάννης 1:49) – Ο Ιησούς είναι ο «μονογενής παρά πατρός» (Ιωάννης 1:14). Χρησιμοποιείται 42 φορές στην Καινή Διαθήκη· ο τίτλος «Υιός του Θεού επιβεβαιώνει τη θεότητα του Χριστού.

Γιος του ανθρώπου: (Ιωάννης 5:27) – Χρησιμοποιούμενος ως αντίθεση στον τίτλο «Γιος του Θεού», ο τίτλος αυτός επιβεβαιώνει την ανθρωπότητα του Χριστού που συνυπάρχει με τη θεότητά Του.

Λόγος: (Ιωάννης 1:1, Α΄ Ιωάννου 5:7-8) – Ο Λόγος είναι το δεύτερο Πρόσωπο του τριαδικού Θεού, που είπε και έγινε, που τα πάντα ήρθαν στην ύπαρξη δια του λόγου Του στην πρώτη Δημιουργία, που στην αρχή υπήρχε προς τον Θεό τον Πατέρα, και ήταν Θεός, δια Του οποίου τα πάντα δημιουργήθηκαν.

Ο λόγος του Θεού: (Αποκάλυψη 19:12-13) – Αυτό είναι το όνομα που έχει δοθεί στον Χριστό και είναι άγνωστο σε όλους εκτός από Εκείνον. Υπονοεί το μυστήριο της θείας Του προσωπικότητας.

Λόγος της ζωής: (Α΄ Ιωάννου 1:1) – Ο Ιησούς όχι μόνο μίλησε λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή αλλά σύμφωνα με αυτό το εδάφιο, ο ίδιος είναι αυτά τα ίδια λόγια της ζωής, αναφερόμενα στην αιώνια ζωή της χαράς και της πληρότητας που Αυτός παρέχει.

Η θέση Του στην Τριάδα

Άλφα και Ωμέγα: (Αποκάλυψη 1:8, 22:13) – Ο Ιησούς διακήρυξε για τον εαυτό Του πως είναι η αρχή και το τέλος όλων των πραγμάτων· μια αναφορά που ανήκει μόνο στον αληθινό Θεό. Μια πρόταση αιωνιότητας που ισχύει μόνο για τον Θεό.

Εμμανουήλ: (Ησαΐας 9:6, Ματθαίος 1:23) – Σημαίνει κυριολεκτικά, «ο Θεός μαζί μας». Τόσο ο Ησαΐας όσο και ο Ματθαίος επιβεβαιώνουν πως ο Χριστός που θα γεννιόταν στη Βηθλεέμ θα ήταν Θεός που ήρθε στη γη με μορφή ανθρώπου να ζήσει ανάμεσα στον λαό Του.

Εγώ Είμαι: (Ιωάννης 8:58, με Έξοδος 3:14) – Όταν ο Ιησούς επικαλέστηκε αυτόν τον τίτλο για τον εαυτό Του, οι Ιουδαίοι επιχείρησαν να Τον λιθοβολήσουν για βλασφημία. Αντιλήφθηκαν πως παρουσίαζε τον εαυτό Του ως τον αιώνιο Θεό, τον αναλλοίωτο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης.

Κύριος όλων: (Πράξεις 10:36) – Ο Ιησούς είναι ο κυρίαρχος κυβερνήτης όλου του κόσμου και όλων όσων συμβαίνουν σ' αυτόν· όλων των εθνών του κόσμου και ιδιαιτέρως του λαού του Θεού, εθνικών και Ιουδαίων.

Αληθινός Θεός: (Α΄ Ιωάννου 5:20) – Πρόκειται για έναν ευθύ ισχυρισμό ότι ο Ιησούς, όντας ο αληθινός Θεός, δεν είναι απλά θεϊκός αλλά είναι η Θεϊκή Ύπαρξη. Από τη στιγμή που η Αγία Γραφή διδάσκει πως υπάρχει μόνον ένας Θεός, αυτό μπορεί να περιγράφει τη φύση Του ως συμμέτοχου στην Τριαδική Θεότητα.

Το έργο Του στη γη

Αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας: (Εβραίους 12:2) – Η σωτηρία πραγματοποιείται καθώς κάποιος πιστεύει, και η πίστη είναι δώρο του Θεού (Εφεσίους 2:8-9) και ο Ιησούς είναι ο θεμελιωτής της πίστης μας αλλά και ο τελειωτής. Από την αρχή ως το τέλος Αυτός είναι η πηγή και συντηρητής της πίστης που μας σώζει.

Άρτος της ζωής: (Ιωάννης 6:35, 6:48) – Όπως ακριβώς το ψωμί συντηρεί τη ζωή στο φυσικό επίπεδο, ο Ιησούς είναι ο Άρτος που δίνει και συντηρεί την αιώνια ζωή. Ο Θεός προμήθευσε το μάννα στην έρημο για να ταΐσει τον λαό Του, τον Ισραήλ, και μας προμήθευσε τον Ιησού για να μας δώσει αιώνια ζωή δια του σώματός Του που κόπηκε για μας.

Νυμφίος: (Ματθαίος 9:15) – Η εικόνα του Χριστού ως Νυμφίου και της Εκκλησίας ως Νύμφης Του, μας αποκαλύπτει την ξεχωριστή σχέση που έχουμε μαζί Του. Είμαστε συνδεδεμένοι μαζί Του με διαθήκη χάρης που δεν μπορεί ν' ακυρωθεί.

Λυτρωτής: (Ρωμαίους 11:26) – Όπως οι Ισραηλίτες χρειάζονταν τον Θεό να τους λυτρώσει από τη δουλεία της Αιγύπτου, έτσι ο Χριστός είναι ο Λυτρωτής μας από τη δουλεία της αμαρτίας.

Καλός Ποιμένας: (Ιωάννης 10:11,14) – Στους βιβλικούς χρόνους, ένας καλός ποιμένας ήταν πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του για να προστατέψει τα πρόβατά του από τους άρπαγες. Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή Του για τα πρόβατά Του, και μας φροντίζει, μας διαπαιδαγωγεί και μας τρέφει.

Αρχιερέας: (Εβραίους 2:17) – Ο Εβραίος αρχιερέας εισερχόταν στο Ναό μία φορά τον χρόνο για να πραγματοποιήσει εξιλασμό υπέρ των αμαρτιών του λαού. Ο Κύριος Ιησούς το έκανε αυτό για τον λαό Του πάνω στο Σταυρό, μια φορά για πάντα.

Αμνός του Θεού: (Ιωάννης 1:29) – Ο Νόμος του Θεού απαιτούσε τη θυσία ενός άμωμου, αψεγάδιαστου αρνιού ως εξιλαστήρια θυσία για την αμαρτία. Ο Ιησούς έγινε ο Αμνός αυτός που οδηγήθηκε χωρίς διαμαρτυρία στη σφαγή, δείχνοντας την υπομονή Του στα πάθη Του και την ετοιμότητά Του να πεθάνει για τους δικούς Του.

Μεσίτης: (Α΄ Τιμόθεον 2:5) – Μεσίτης είναι εκείνος που στέκεται ανάμεσα σε δύο για να τους συμφιλιώσει. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός Μεσίτης που συμφιλιώνει τους ανθρώπους με τον Θεό. Η προσευχή στην Μαριάμ ή τους αγίους συνιστά ειδωλολατρική πράξη καθώς παρακάμπτει τον σημαντικότατο ρόλο του Χριστού και καταλογίζει τον ρόλο του Μεσίτη σε κάποιον άλλον.

Βράχος: (Α΄ Κορινθίους 10:4) – Όπως έτρεξε αναζωογονητικό νερό από τον βράχο όταν ο Μωυσής τον κτύπησε στην έρημο, έτσι ο Ιησούς είναι ο Βράχος από Τον οποίον ρέουν ζωντανά νερά αιώνιας ζωής. Αυτός είναι ο Βράχος επάνω στον οποίο οικοδομούμε την πνευματική μας οικοδομή, ώστε η θύελλα να μην την καταστρέψει.

Ανάσταση και ζωή: (Ιωάννης 11:25) – Ο Ιησούς κατέχει τη δυνατότητα ν' ανασταίνει αμαρτωλούς σε αιώνια ζωή όπως ακριβώς Εκείνος αναστήθηκε από τον τάφο. Η αμαρτία μας είναι θαμμένη μαζί Του κι εμείς έχουμε αναστηθεί για να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή.

Σωτήρας: (Ματθαίος 1:21, Λουκάς 2:11) – Σώζει τον λαό Του με τον λυτρωτικό Του θάνατο, με την ανανεωτική δύναμη του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας μας ικανούς να υπερνικήσουμε τους πνευματικούς εχθρούς, υποστηρίζοντάς μας στις δοκιμασίες και στον θάνατο και ανασταίνοντάς μας την έσχατη ημέρα.

Αληθινό Αμπέλι: (Ιωάννης 15:1) – Το Αληθινό Αμπέλι παρέχει όλα όσα χρειάζονται τα κλαδιά (οι πιστοί) για να παράγουν τον καρπό του Πνεύματος —το ζωντανό νερό της σωτηρίας και η τροφή από τον λόγο του Θεού.

Δρόμος, Αλήθεια, Ζωή: (Ιωάννης 14:6) – Ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος προς τον Θεό, η μόνη Αλήθεια σ' έναν κόσμο ψεύδους και η μόνη αληθινή πηγή αιώνιας ζωής. Ενσωματώνει και τα τρία στοιχεία σε προσωρινή και αιώνια σημασία.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Ποια είναι τα διαφορετικά ονόματα και οι τίτλοι του Ιησού Χριστού;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries