settings icon
share icon
Ερώτηση

Αποτελεί προφητεία περί του Ιησού το 53ο κεφάλαιο του προφήτη Ησαΐα, «ο πάσχων δούλος;

Απάντηση


Η μεγαλύτερη, ίσως, από όλες τις μεσσιανικές προφητείες της Τανάχ (οι εβραϊκές Γραφές / η Παλαιά Διαθήκη) αναφορικά με την έλευση του Ιουδαίου Μεσσία, βρίσκεται στο 53ο κεφάλαιο του προφήτη Ησαΐα. Το τμήμα αυτό των προφητών, γνωστό ως ο «πάσχων δούλος», έχει προ πολλού κατανοηθεί από τους ιστορικούς ραβίνους του Ιουδαϊσμού πως αναφέρεται στον Λυτρωτή που θα έρθει από τη Σιών. Εδώ παρατίθεται ένα δείγμα του τι πίστευε παραδοσιακά ο Ιουδαϊσμός για την ταυτότητα του «πάσχοντα δούλου» του Ησαΐα 53:

Το βαβυλωνιακό Ταλμούδ λέει, «Ο Μεσσίας, ποιο είναι το όνομά του; Οι ραβίνοι λένε, Ο λεπρός Δάσκαλος, καθώς λέγεται, «Αυτός, στην πραγματικότητα, βάσταξε τις ασθένειές μας, και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας: αλλά εμείς τον θεωρήσαμε λεπρό, τραυματισμένο και ταλαιπωρημένο…» (Σανχεντρίν 98β).

Η Μιδράς Ρουθ Ραμπάχ λέει, «Μια άλλη εξήγηση (του εδαφίου Ρουθ 2:14): Μιλάει για τον βασιλιά Μεσσία· 'έλα εδώ, πλησίασε στον θρόνο και φάε από το ψωμί' αυτό είναι το ψωμί της βασιλείας· 'και βούτα τη μπουκιά σου στο ξύδι' αυτό αναφέρεται στις επιπλήξεις του, όπως λέγεται 'αλλά αυτός τραυματίστηκε ένεκα των παραβάσεών μας, ταλαιπωρήθηκε εξ' αιτίας των ανομιών μας.»

Η Ταργκούμ Ιωνάθαν λέει, «Ιδού ο δούλος μου Μεσσίας θα ευοδωθεί· θα υψωθεί και θ' αυξηθεί και θα γίνει υπέρμετρα δυνατός».

Η Ζοχάρ λέει, «Τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, … Υπάρχει στον Κήπο της Εδέμ ένα παλάτι που αποκαλείται το Παλάτι των Γιων της Ασθένειας· ο Μεσσίας εισέρχεται κατόπιν σ' αυτό το παλάτι και καλεί κάθε ασθένεια, κάθε πόνο και κάθε τιμωρία του Ισραήλ· έρχονται όλα αυτά και αναπαύονται πάνω του. Κι αν δεν ήταν αυτός να έχει ελαφρύνει έτσι τον Ισραήλ και να τους έχει πάρει πάνω του, δεν θα υπήρχε άνθρωπος να μπορεί να βαστάξει την τιμωρία του Ισραήλ εξαιτίας της παράβασης του Νόμου: και είναι τούτο γραμμένο, «αυτός, βέβαια, βάσταξε τις ασθένειές μας».

Ο μεγάλος ραβίνος Μωυσής Μαϊμωνίδης (ή Ραμπάμ) λέει, «Ποιος είναι ο τρόπος του ερχομού του Μεσσία… θα εγερθεί ένας που ο κόσμος δεν γνώρισε τέτοιον πριν, και σημεία και τέρατα θα δουν να γίνονται απ' αυτόν που θ' αποδεικνύουν την αληθή του προέλευση· γιατί ο Παντοδύναμος που δηλώνει σε μας τη σκέψη Του πάνω στο ζήτημα αυτό λέει, «Δες, ο άνδρας, του οποίου το όνομα είναι ο Βλαστός· και θα βλαστήσει από τον τόπο του, και θα κτίσει τον ναό του Κυρίου» (Ζαχαρίας 6:12). Και παρόμοια μιλάει ο Ησαΐας για τον καιρό που θα εμφανιστεί, χωρίς ο πατέρας ή η μητέρα ή η οικογένεια να είναι γνωστή, όπου «ανέβηκε σαν τρυφερό φυτό και σαν ρίζα από ξερή γη, …» όταν περιγράφει τον τρόπο κατά τον οποίον οι βασιλιάδες θα Τον αφουγκράζονται, «οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους εξαιτίας του· επειδή, θα δουν εκείνο που δεν είχε λαληθεί σ' αυτούς· και θα καταλάβουν εκείνο, που δεν είχαν ακούσει.» (Ησαΐας 52:15)

Δυστυχώς, οι σύγχρονοι ραβίνοι του Ιουδαϊσμού πιστεύουν ότι ο «πάσχων δούλος» του Ησαΐα 53 αναφέρεται, ίσως, στον Ισραήλ ή στον ίδιο τον Ησαΐα, ή ακόμη στον Μωυσή ή κάποιον άλλον από τους Ιουδαίους προφήτες. Αλλά ο Ησαΐας είναι σαφής – μιλάει για τον Μεσσία, όπως έχουν συμπεράνει πολλοί αρχαίοι ραβίνοι.

Το δεύτερο εδάφιο του Ησαΐα 53 επιβεβαιώνει αυτήν τη σαφήνεια. Η προσωπικότητα αυτή εγείρεται σαν «τρυφερό φυτό και σαν ρίζα από ξερή γη». Το βλαστάρι που φυτρώνει είναι πέρα από κάθε λογική αμφιβολία μια αναφορά στον Μεσσία, και, πραγματικά αποτελεί μια κοινή μεσσιανική αναφορά στον Ησαΐα και αλλού. Η Δαβιδική δυναστεία επρόκειτο να εκκοπεί με κρίση όπως ένα κομμένο δέντρο αλλά είχε δοθεί η υπόσχεση στον Ισραήλ πως ένα καινούριο βλαστάρι θα φύτρωνε από τον κομμένο κορμό. Ο βασιλιάς Μεσσίας θα ήταν αυτό το βλαστάρι.

Πέρα από κάθε αμφιβολία, ο «πάσχων δούλος» του Ησαΐα 53 αναφέρεται στον Μεσσία. Αυτός είναι ο εξυψωμένος ενώπιον Του οποίου οι βασιλιάδες κλείνουν το στόμα τους. Ο Μεσσίας είναι το βλαστάρι που φύτρωσε από την πεσμένη Δαβιδική δυναστεία. Έγινε ο Βασιλιάς των βασιλιάδων. Παρέσχε τον πλήρη εξιλασμό.

Το Ησαΐας 53 πρέπει να κατανοηθεί ως αναφορά στον ερχόμενο Δαβιδικό βασιλιά, τον Μεσσία. Ο βασιλιάς Μεσσίας είχε προφητευθεί πως θα πάθει και θα πεθάνει καθώς θα πλήρωνε για τις αμαρτίες μας και θ' ανίστατο πάλι. Θα υπηρετούσε ως ιερέας στα έθνη του κόσμου και θα καθάριζε τους πιστεύοντες με το αίμα του εξιλασμού. Είναι ένας και μοναδικός Αυτός στον οποίο αυτό μπορεί ν' αναφέρεται – ο Ιησούς Χριστός!

Αυτοί που Τον ομολογούν είναι τα παιδιά Του, ο υπεσχημένος γόνος και τα λάφυρα της νίκης Του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των Ιουδαίων αποστόλων, ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στα δεξιά του Θεού και τώρα υπηρετεί ως μεγάλος Αρχιερέας που μας καθαρίζει από την αμαρτία (Εβραίους 2:17, 8:1). Ο Ιησούς, ο Ιουδαίος Μεσσίας είναι Αυτός που ο Ησαΐας προείδε.

Ο ραβίνος Μοσέ Κοχέν Ιμπν Κρίσπιν είπε, «Ο ραβίνος αυτός περιέγραψε αυτούς που ερμηνεύουν το Ησαΐας 53 πως αναφέρεται στον Ισραήλ ως εκείνους «που έχουν ξεχάσει τη γνώση των δασκάλων μας και κλίνουν προς την 'ισχυρογνωμοσύνη της δικής των καρδιάς' και της γνώμης των, χαίρομαι να το ερμηνεύσω σύμφωνα με τη διδασκαλία των ραβίνων μας, του βασιλιά Μεσσία. Η προφητεία αυτή παραδόθηκε από τον Ησαΐα με θεία προσταγή για να γίνει γνωστό σε μας κάτι σχετικό με τη φύση του μελλοντικού Μεσσία, που θα ερχόταν να λυτρώσει τον Ισραήλ, και της ζωής Του από την ημέρα που θα ερχόταν με διακριτικότητα ως την έλευσή Του ως λυτρωτής, ώστε αν κάποιος εγειρόταν ισχυριζόμενος πως είναι ο Μεσσίας, να μπορούμε να στοχαστούμε και να συμπεράνουμε το κατά πόσον μπορούμε να παρατηρήσουμε σ' αυτόν κάποια ομοιότητα με τα χαρακτηριστικά που μας δόθηκαν· αν υπάρχει κάποια σχετική ομοιότητα τότε θα μπορούμε να πιστέψουμε πως αυτός είναι ο Μεσσίας, η δικαιοσύνη μας· αλλά αν όχι, δεν θα μπορούμε.»

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Αποτελεί προφητεία περί του Ιησού το 53ο κεφάλαιο του προφήτη Ησαΐα, «ο πάσχων δούλος;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries