Ερωτήσεις για την Άγια Γραφή


Τι είναι η Βίβλος;

Η Βίβλος είναι πράγματι Λόγος του Θεού;

Γιατί πρέπει να διαβάζουμε / μελετάμε την Αγία Γραφή;

Τι σημαίνει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη;

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος μελέτης της Αγίας Γραφής;

Πώς και πότε συγκροτήθηκε ο κανόνας της Αγίας Γραφής;

Έχει η Αγία Γραφή σχέση με την εποχή μας;

Περιέχει η Αγία Γραφή λάθη, αντιφάσεις, ή ασυμφωνίες;

Ποιοι ήταν οι συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής;

Γιατί είναι σημαντικό να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι αλάνθαστη;

Θα μπορούσαν να προστεθούν περισσότερα βιβλία στην Αγία Γραφή;

Τι είναι ο Κανόνας;

Έχει η Αγία Γραφή αλλοιωθεί, αλλαχθεί, τροποποιηθεί, αναθεωρηθεί ή παραποιηθεί;

Η Παλαιά Διαθήκη σε σύγκριση με τη Καινή Διαθήκη – Ποιες είναι οι διαφορές;

Γιατί ο Θεός μας έδωσε τέσσερα Ευαγγέλια;

Πρέπει να πιστεύω ότι η Αγία Γραφή είναι αλάνθαστη για να σωθώ;

Ποια είναι τα χαμένα βιβλία της Αγίας Γραφής;

Γιατί πρέπει να μελετάμε τη Παλαιά Διαθήκη;

Από που πρέπει να ξεκινήσετε την μελέτη της Αγίας Γραφής;

Είναι τα γραπτά κείμενα του αποστόλου Παύλου θεόπνευστα (δες Α΄ Κορινθίους 7:12);

Τι είναι οι μακαρισμοί;

Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ποια τμήματα της Αγίας Γραφής έχουν εφαρμογή σε μας σήμερα;

Γιατί υπάρχει τόση πολλή σύγχυση σχετικά με τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής;

Το αλάθητο της Αγίας Γραφής αφορά μόνο τα αρχικά χειρόγραφα;

Μπορούμε / πρέπει να ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή κυριολεκτικά;

Ποιο είναι το βιβλικό δόγμα του φωτισμού;

Τι είναι η βιβλική αριθμολογία;

Πώς αποφασίζουμε ποια βιβλία ανήκουν στην Αγία Γραφή αφού η Γραφή δεν λέει ποια βιβλία πρέπει να την αποτελούν;

Γιατί είναι σημαντικό να μελετάμε τη Γραφή με βάση το πλαίσιο; Ποιο είναι το σφάλμα όταν αποκόβουμε τα εδάφια από το πλαίσιό τους;

Τι είναι η αρμονία των Ευαγγελίων;

Γιατί η Βίβλος ονομάζεται Αγία Γραφή;

Πώς οι άνθρωποι γνώριζαν τον Θεό πριν υπάρξει η Αγία Γραφή;

Τα θαύματα που καταγράφονται στην Αγία Γραφή πρέπει να τα εκλάβουμε κυριολεκτικά;

Ποια είναι τα διαφορετικά ονόματα και οι τίτλοι της Αγίας Γραφής;

Τι είναι η Πεντάτευχος;

Είναι βιβλικό το δόγμα της διατήρησης του λόγου Του;

Υπάρχει απόδειξη πως η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη;

Η προειδοποίηση στην Αποκάλυψη 22:18-19 αφορά ολόκληρη την Αγία Γραφή ή μόνο το βιβλίο της Αποκάλυψης;

Ποιο είναι το δόγμα της επάρκειας της Αγίας Γραφής; Τι σημαίνει ότι η Αγία Γραφή είναι επαρκής;

Ποιο είναι το μαχαίρι του Πνεύματος;

Γιατί είναι σημαντικό το να κατανοήσω την Αγία Γραφή;

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή;

Πώς γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού και όχι τα Απόκρυφα, το Κοράνι, το βιβλίο των Μορμόνων κ.λπ.;


Ερωτήσεις για την Άγια Γραφή