Ερωτήσεις για την Άγια Γραφή


Τι είναι η Βίβλος;

Η Βίβλος είναι πράγματι Λόγος του Θεού;

Γιατί πρέπει να διαβάζουμε / μελετάμε την Αγία Γραφή;

Τι σημαίνει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη;

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος μελέτης της Αγίας Γραφής;

Πώς και πότε συγκροτήθηκε ο κανόνας της Αγίας Γραφής;

Έχει η Αγία Γραφή σχέση με την εποχή μας;

Περιέχει η Αγία Γραφή λάθη, αντιφάσεις, ή ασυμφωνίες;

Ποιοι ήταν οι συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής;

Γιατί είναι σημαντικό να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι αλάνθαστη;

Θα μπορούσαν να προστεθούν περισσότερα βιβλία στην Αγία Γραφή;

Τι είναι ο Κανόνας;

Έχει η Αγία Γραφή αλλοιωθεί, αλλαχθεί, τροποποιηθεί, αναθεωρηθεί ή παραποιηθεί;

Η Παλαιά Διαθήκη σε σύγκριση με τη Καινή Διαθήκη – Ποιες είναι οι διαφορές;

Γιατί ο Θεός μας έδωσε τέσσερα Ευαγγέλια;

Πρέπει να πιστεύω ότι η Αγία Γραφή είναι αλάνθαστη για να σωθώ;

Ποια είναι τα χαμένα βιβλία της Αγίας Γραφής;

Γιατί πρέπει να μελετάμε τη Παλαιά Διαθήκη;

Από που πρέπει να ξεκινήσετε την μελέτη της Αγίας Γραφής;


Ερωτήσεις για την Άγια Γραφή