settings icon
share icon
Ερώτηση

Η Βίβλος είναι πράγματι Λόγος του Θεού;

Απάντηση


Η απάντησή μας σε αυτό το ερώτημα δεν θα καθορήσει μόνο πως αντιλαμβανόμαστε τη Βίβλο και την σημασία της στις ζωή μας, αλλά θα έχει εν τέλει αιώνια επίδραση σε μας. Αν η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, τότε πρέπει να την αγαπούμε, να την μελετούμε, να την υπακούμε, και εν τέλει να πιστεύουμε σε αυτήν. Αν η Βίβλος είναι Λόγος του Θεού, τότε, με την τυχόν απόρριψή του, απορρίπτουμε τον ίδιο τον Θεό.

Το γεγονός ότι ο Θεός μας χάρισε την Βίβλο, είναι απόδειξη και εικόνα της αγάπης Του προς εμάς. Ο όρος "αποκάλυψη" απλά σημαίνει ότι ο Θεός ανακοίνωσε στην ανθρωπότητα ποιος είναι Αυτος, και πως μπορούμε να έχουμε σωστή σχέση μαζί Του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε αν δεν μας τα αποκάλυπτε ο Θεός μέσω της Βίβλου. Αν και η αποκάλυψη του Θεού περί του Εαυτού του στη Βίβλο έγινε σταδιακά σε περίοδο περίπου 1500 ετών, πάντα περιείχε αυτό που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο άνθρωπος περί του Θεού, για να έχει σωστή σχέση με Αυτόν. Αν η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, τότε, είναι αυθεντία σε όλα τα ερωτήματα πίστεως, θρησκευτικών συνηθειών και ήθους.

Η ερώτηση που οφείλουμε να θέσουμε στον εαυτό μας είναι πως μπορούμε να γνωρίζουμε ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού, και όχι μόνο ένα καλό βιβλίο; Τι είναι τόσο μοναδικό στην Βίβλο, που την ξεχωρίζει από όλα τα άλλα θρησκευτικά βιβλία που συγγραφτήκαν ποτέ; Υπάρχει απόδειξη ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού; Τέτοιου είδους ερωτήματα πρέπει να αναλυθούν αν σοβαρά θέλουμε να εξετάσουμε την βιβλική δήλωση ότι η Βίβλος είναι ο αληθινός Λόγος του Θεού, θεόπνευστη και πλήρως αρκετή να εξηγήσει όλα τα ζητήματα πίστεως και πράξεών της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Βίβλος πράγματι δηλώνει ότι είναι ο αληθινός Λόγος του Θεού. Αυτό ξεκάθαρα φαίνεται στους στοίχους Β’ Τιμόθεου 3:15-17, που λένε, “. . . από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τα ιερά γράμματα που μπορούν να σου δώσουν σοφία στην απόκτηση της σωτηρίας μέσω της πίστης στον Iησού Xριστό. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς διόρθωση, προς διαπαιδαγώγηση, η οποία οδηγεί σε μια ζωή δικαιοσύνης, έτσι που να είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος του Θεού, καταρτισμένος για κάθε καλό έργο.”

Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, χρειάζεται πρώτα να εξετάσουμε και τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές αποδείξεις ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού. Οι εσωτερικές αποδείξεις είναι εκείνες που βρίσκονται μέσα στην ίδια την Βίβλο και μιλούν ότι η Βίβλος είναι θείας φύσεως. Μια από τις εσωτερικές αποδείξεις ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, φαίνεται στην μοναδικότητά της. Αν και αποτελείτε από εξήντα έξι ξεχωριστά βιβλία, γραμμένα σε τρεις ηπείρους σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, σε περίοδο άνω των 1500 ετών, από σαράντα συγγραφείς ( οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές κοινωνικές θέσεις ), η Βίβλος μένει μία μοναδική ολότητα από την αρχή έως το τέλος, χωρίς αντιφάσεις. Αυτή η μοναδικότητα την χαρακτηρίζει σε σχέση με όλα τα άλλα βιβλία και είναι απόδειξη ότι οι λόγοι είναι θεϊκής προέλευσης, αφού ο Θεός παρακίνησε τους ανθρώπους κατ’ αυτόν τον τρόπο για να γράψουν τους ίδιους τους λόγους Του.

Άλλη εσωτερική απόδειξη η οποία υποδεικνύει ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού φαίνεται στις λεπτομερείς προφητείες οι οποίες βρίσκονται στις σελίδες της. Στη Βίβλο βρίσκονται εκατοντάδες λεπτομερείς προφητείες οι οποίες ομιλούν περί του μέλλοντος ορισμένων εθνών συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, για το μέλλον ορισμένων πόλεων, το μέλλον της ανθρωπότητας, όπως και για την έλευση εκείνου που θα είναι ο Μεσσίας , ο Σωτήρας όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά όλων αυτών που θα πιστέψουν σε Αυτόν. Αντίθετα προς τις προφητείες που βρίσκονται σε άλλα θρησκευτικά βιβλία, ή εκείνων που έγραψε ο Νοστράδαμος, οι βιβλικές προφητείες είναι εξαιρετικά λεπτομερέστατες και ποτέ δεν συνέβη να μην επαληθευτούν. Υπάρχουν πάνω από τριακόσιες προφητείες σε σχέση με τον Ιησού Χριστό, μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι μόνο ότι προφητεύτηκε που θα γεννηθεί και σε πια οικογένεια, αλλά και πως θα πεθάνει και θα αναστηθεί μετά από τρεις ημέρες. Απλά δεν υπάρχει λογική εξήγηση πως εκπληρώθηκαν οι προφητείες εκτός μόνο ότι είναι θεϊκής προέλευσης. Δεν υπάρχει ούτε ένα άλλο θρησκευτικό βιβλίο το οποίο έχει τόσο μέγεθος ή τύπο προφητειών όπως έχει η Βίβλος.

Η τρίτη εσωτερική απόδειξη της θεϊκής προέλευσης της Βίβλου φαίνεται στην δική της μοναδική αυθεντία και ισχύ. Ενώ αυτή η απόδειξη είναι περισσότερο υποκειμενική παρά οι δύο πρώτες, δεν είναι λιγότερο δυνατή μαρτυρία για την θεϊκή προέλευση της Βίβλου. Η Βίβλος έχει μοναδική αυθεντία η οποία δεν υπάρχει ούτε σε ένα άλλο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ. Αυτή η αυθεντία και η ισχύς φαίνονται καλύτερα στις ζωές πολλών οι οποίοι άλλαξαν αφού ανάγνωσαν τη Βίβλο. Οι ναρκομανείς θεραπεύτηκαν, οι ομόφυλοι ελευθερωθήκαν δι’ αυτής, οι εγκαταλειμμένοι και εξαντλημένοι μεταμορφώθηκαν, σκληροί εγκληματίες διορθώθηκαν, οι αμαρτωλοί επιπλήχθηκαν, ενώ το μίσος μετατράπηκε σε αγάπη με την ανάγνωσή της. Η Βίβλος κατέχει την δυναμική μεταμορφωτικής ισχύος η οποία είναι η μόνη δυνατή γιατί είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού.

Εκτός των εσωτερικών αποδείξεων ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, υπάρχουν επίσης και εξωτερικές αποδείξεις οι οποίες το υποδεικνύουν. Μία από αυτές τις αποδείξεις είναι η ιστορικότητα της Βίβλου. Γιατί η Βίβλος δίνει λεπτομερώς τα ιστορικά γεγονότα, η αληθινότητα και η ακρίβειά τους υποβάλλονται σε εξακρίβωση όπως και κάθε άλλο ιστορικό έγγραφο. Δία της αρχαιολογικής αποδείξεως όπως και των γραπτών εγγράφων, τα ιστορικά γεγονότα, που περιγράφονται στη Βίβλο, επιβεβαιώθηκαν ότι είναι αληθινά και ακριβείς ξανά και ξανά με το πέρασμα του χρόνου. Στην πραγματικότητα όλες οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις όπως και τα βιβλικά χειρόγραφα κάνουν την Βίβλο ένα από τα καλύτερα τεκμηριωμένα βιβλία του παρελθόντος. Το γεγονός ότι η Βίβλος ακριβώς και αληθώς καταγράφει ιστορικά τα γεγονότα, που μπορούν αν επαληθευθούν, είναι μεγάλη ένδειξη της αληθινότητάς της σχετικά με θρησκευτικά ζητήματα και δόγματα που επιβεβαιώνει την δήλωσή της ότι είναι ο αληθινός Λόγος του Θεού.

Δεύτερη εξωτερική απόδειξη ότι η Βίβλος είναι ο αληθινός λόγος του Θεού είναι η ακεραιότητα των ανθρώπων που την έγραψαν. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο Θεός χρησιμοποίησε ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα να γράψουν τη Βίβλο για μας. Μελετώντας τις ζωές αυτών των ανθρώπων δεν υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι δεν ήταν ειλικρινείς και τίμιοι άνθρωποι. Μελετώντας της ζωές τους και το γεγονός ότι είχαν την θέληση να πεθάνουν ( συνήθως με μαρτυρικό θάνατο ) για αυτό που πίστευαν, γρήγορα γίνεται σαφές ότι αυτοί οι απλοί αλλά ειλικρινείς άνθρωποι πραγματικά πίστεψαν ότι τους είπε ο Θεός. Οι άνθρωποι που έγραψαν την Καινή Διαθήκη και μερικοί εκατοντάδες άλλοι πιστοί ( Α’ Κορινθίους 15:6) γνώριζαν την αλήθεια των αναγγελιών τους γιατί είδαν και πέρασαν το χρόνο με τον Ιησού μετά την ανάστασή Του. Οι αλλαγές που συνέβησαν, επειδή είδαν τον αναστημένο Χριστό, είχε τεράστια επιρροή σε αυτούς τους ανθρώπους. Από ανθρώπους, οι οποίοι κρυφθήκαν από φόβο έγιναν άνθρωποι οι οποίοι ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για το μήνυμα που τους αποκάλυψε ο Θεός. Η ζωή τους και ο θάνατός τους μαρτυρούν περί του γεγονότος ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού.

Η τελευταία εξωτερική απόδειξη, ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, είναι η αφθαρσία της. Εξαιτίας της σημασίας της και της δηλώσεώς της, ότι είναι ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος υπέφερε περισσότερες επιθέσεις και προσπάθειες να την καταστρέψουν από οποιαδήποτε άλλο βιβλίο στη ιστορία. Από τους πρώτους Ρωμαίους αυτοκράτορες, όπως είναι ο Διοκλιτιανός, έως των κομμουνιστικών δικτατόρων και αθεϊστών αγνωστικιστών της σύγχρονής εποχής, η Βίβλος άντεξε και επέζησε όλους τους επιτεθέντες της, και ακόμη είναι πάντα το πιο εκδιδόμενο βιβλίο στον κόσμο σήμερα.

Με το πέρασμα του χρόνου οι σκεπτικιστές θεώρησαν την Βίβλο ως μυθολογική, ενώ οι αρχαιολόγοι την θεμελίωσαν ως ιστορικό βιβλίο. Όσοι ήταν αντίθετοι επιτέθηκαν την διδασκαλία της λέγοντας πως είναι πρωτόγονη και απαρχαιωμένη, αλλά το ήθος της, οι νομικές αρχές και η διδασκαλία είχαν θετική επιρροή στις κοινωνίες και τους πολιτισμούς ανά τον κόσμο. Η επιστήμη, η ψυχολογία και τα πολιτικά κινήματα συνεχίζουν να την επιτίθενται, αλλά εκείνη παρόλα αυτά μένει αληθινή και σχετική, όπως ήταν όταν γράφτηκε για πρώτη φορά. Αυτό το βιβλίο άλλαξε την ζωή πολλών ανθρώπων και πολιτισμών στην διάρκεια των προηγούμενων 2000 χρόνων. Χωρίς να έχει σημασία με ποιο τρόπο προσπάθησαν οι αντίπαλοι να την επιτεθούν, να την καταστρέψουν ή να την δυσφημήσουν, η Βίβλος μένει το ίδιο ισχυρή, αληθινή, και σχετική όπως και πριν από την επίθεση. Η ακρίβεια που διασώθηκε σε πείσμα της κάθε προσπάθειας να διαφθαρεί, επιτεθεί ή καταστραφεί είναι διαυγής μαρτυρία προς όφελος του γεγονότος ότι η βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός, ότι χωρίς να λαμβάνουμε υπ’όψιν με ποιο τρόπο δέχθηκε επιθέσεις, αυτή πάντα παρέμενε αμετάβλητη. Τέλος, ο Ιησούς είπε, “O ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν, αλλά τα λόγια μου ποτέ δε θα πάψουν να ισχύουν. ” (Μάρκον 13:31). Μετά την θεώρηση αυτών των αποδείξεων μπορεί κάποιος χωρίς αμφιβολία να πει “Ναι, η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού.”

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Η Βίβλος είναι πράγματι Λόγος του Θεού;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries