settings icon
share icon
Ερώτηση

Ποιο είναι το βιβλικό δόγμα του φωτισμού;

Απάντηση


Με απλά λόγια, η πνευματική σημασία του φωτισμού είναι το «άνοιγμα του φωτός» στην κατανόηση σε κάποια περιοχή. Όταν ο θείος φωτισμός σχετίζεται με καινούρια γνώση ή με τα μέλλοντα γεγονότα, τον αποκαλούμε «προφητεία». Όταν σχετίζεται με την κατανόηση και την εφαρμογή της ήδη δοσμένης γνώσης, τον αποκαλούμε απλά «φωτισμό» ή «φώτιση». Το ερώτημα που εγείρεται είναι, «πώς ο Θεός φωτίζει το νου εκείνων που μελετούν τον λόγο Του;»

Το πλέον βασικό επίπεδο φωτισμού είναι η γνώση της αμαρτίας· χωρίς αυτή τη γνώση κάθε τι άλλο είναι άστοχο. Ο Ψαλμός 18:28 λέει, «Επειδή, εσύ θα φωτίσεις το λυχνάρι μου· ο Κύριος, ο Θεός μου, θα φωτίσει το σκοτάδι μου.» Ο Ψαλμός 119, το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Γραφής, είναι ένας ύμνος σχετικός με τον λόγο του Θεού. Το εδάφιο 130 λέει, «Η φανέρωση των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς.» Το εδάφιο αυτό θεμελιώνει τη βασική μέθοδο του φωτισμού που ενεργεί ο Θεός. Όταν ο λόγος του Θεού εισέρχεται στην καρδιά κάποιου, δίνει φως και νόηση. Αυτός είναι ο λόγος που μας δίνεται επανειλημμένα η προτροπή να μελετούμε τον λόγο του Θεού. Ο Ψαλμός 119:11 λέει, «Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτάνω σε σένα.» Τα εδάφια 98 και 99 λένε, «Με τα προστάγματά σου με έκανες σοφότερο από τους εχθρούς μου· επειδή είναι πάντοτε μαζί μου. Είμαι συνετότερος από όλους εκείνους που με διδάσκουν· επειδή τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου.»

Τακτική μελέτη του λόγου του Θεού θα δώσει κατεύθυνση και κατανόηση στα ζητήματα της ζωής. Αυτός είναι η πρώτη μέθοδος φωτισμού και το σημείο εκκίνησης για όλους μας. Στο Ψαλμό 119 βρίσκουμε έναν άλλον τύπο φωτισμού από τον Θεό. Το εδάφιο 18 λέει, «Άνοιξε τα μάτια μου, και θα βλέπω τα θαυμάσια, αυτά μέσα από τον νόμο σου.» Αυτά τα «θαυμάσια» δεν είναι καινούριες αποκαλύψεις αλλά αλήθειες γραμμένες καιρό πριν, που τώρα τις κατανοούμε ως αναγνώστες. Παρομοίως το εδάφιο 73 λέει, «Τα χέρια σου με έκαναν, και με έπλασαν· συνέτισέ με, και θα μάθω τα προστάγματά σου.» Η έκκληση είναι για προσωπική κατανόηση και εφαρμογή των προσταγμάτων του Θεού. Δεκαπέντε φορές σ' αυτόν τον Ψαλμό, ο ψαλμωδός ζητάει από τον Θεό να τον διδάξει ή να του δώσει κατανόηση των διαταγμάτων Του.

Μια περικοπή που μερικές φορές εγείρει διαμάχη, σχετικά με τον φωτισμό, είναι το Ιωάννης 14:26, «Και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα, και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς.» Ο Ιησούς μιλούσε στους μαθητές Του στο ανώγειο, δίνοντάς τους τις τελευταίες οδηγίες πριν τον θάνατό Του. Η συγκεκριμένη αυτή ομάδα ανθρώπων ήταν υπεύθυνη ν' απλώσει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σ' όλον τον κόσμο. Είχαν ξοδέψει τρεισήμισι χρόνια μαζί Του, παρακολουθώντας τα θαύματά Του και ακούγοντας τη διδασκαλία Του. Στη σύνδεση αυτής της διδασκαλίας με τον υπόλοιπο κόσμο, θα χρειαζόντουσαν την ιδιαίτερη βοήθεια του Θεού ώστε να θυμούνται τα λόγια Του ακριβώς. Ο Ιησούς τους είπε πως το Άγιο Πνεύμα θα τους δίδασκε και θα τους υπενθύμιζε ό,τι τους είχε πει, ώστε να μπορούν να σχετιστούν με τον κόσμο. Ενώ το εδάφιο διδάσκει πως οι απόστολοι θα λάμβαναν θεία βοήθεια στη συγγραφή των ευαγγελίων, δεν διδάσκει πως το Πνεύμα θα έκανε το ίδιο με όλους τους πιστούς.

Ποιο, λοιπόν, είναι το έργο του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς; Στην Εφεσίους 1:17-18 μας λέει πως το Πνεύμα δίνει σοφία και αποκάλυψη αναφορικά με τον Ιησού Χριστό και ανοίγει τα μάτια της νόησης έτσι ώστε να μπορούμε να γνωρίσουμε τους σκοπούς του Θεού στη ζωή μας. Στην Α΄ Κορινθίους 2:10-13, ο Θεός αποκαλύπτει τα σχέδιά Του για μας δια του Πνεύματος που μας διδάσκει τα πνευματικά πράγματα. Το πλαίσιο του κειμένου εδώ δείχνει στον λόγο του Θεού που έχει αποκαλυφθεί. Το Πνεύμα του Θεού πάντοτε θα μας υποδεικνύει τον λόγο του Θεού για την καθοδήγησή μας. Όπως ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη 16:12-15, το Πνεύμα απλώς θυμίζει ό,τι ο Πατέρας και ο Υιός έχουν ήδη αποκαλύψει. Η επανάληψη αυτή μας βοηθάει να θυμόμαστε πλήρως ό,τι ο Θεός μας έχει ήδη μιλήσει. Μερικές φορές πρέπει ν' ακούσουμε πολλές φορές κάτι πριν πραγματικά το «ακούσουμε». Εδώ είναι που το Πνεύμα ενεργεί.

Ένα πράγμα που μερικές φορές παραβλέπεται στη συζήτηση περί φωτισμού είναι ο σκοπός του. Ακούγοντας μερικά επιχειρήματα, κάποιος συμπεραίνει πως ο συνολικός σκοπός του φωτισμού είναι η ακριβής, ακαδημαϊκή κατανόηση του λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Θεός επιθυμεί για μας να κατανοήσουμε ό,τι μας έχει δώσει. Οι λέξεις έχουν σημασία και πρέπει να δώσουμε προσοχή στις λεπτομέρειες των λέξεων. Παρ' όλ' αυτά, μια ακαδημαϊκή κατανόηση των γεγονότων δεν κάνει σε κανέναν καλό χωρίς την εφαρμογή αυτών των γεγονότων.

Επιστρέφοντας στον Ψαλμό 119, συναντούμε προτάσεις σκοπού που συνδέονται με τα εδάφια που μιλούν για φωτισμό. «Θα μελετώ στα θαυμάσιά σου» (εδ. 27), «συνέτισέ με, και θα τηρώ τον νόμο σου· ναι, θα τον τηρώ με όλη την καρδιά» (εδ. 34), «θα γνωρίσω τα μαρτύριά σου» (εδ. 125), «συνέτισέ με, και θα ζήσω» (εδ. 144). Ο φωτισμός πάντοτε αποβλέπει στην πράξη. Γιατί ο Θεός μας βοηθάει ν' αντιληφθούμε τον λόγο Του; Για να μπορούμε να ζήσουμε στο φως του. Στην Α΄ Ιωάννου 1:6 έχουμε την πρόκληση, «αν πούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του και περπατάμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και δεν πράττουμε την αλήθεια». Θα μπορούσαμε να το παραφράσουμε ως εξής: «αν λέμε πως έχουμε φωτιστεί αλλά συνεχίζουμε να ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα σχετικά με την κατανόηση του λόγου του Θεού». Το Πνεύμα του Θεού που μας φωτίζει να καταλάβουμε τον λόγο του Θεού, παίρνει αυτή τη γνώση και μας οδηγεί να την εφαρμόσουμε. Το Ρωμαίους 8:14 λέει, «όσοι διοικούνται από το Πνεύμα τού Θεού, αυτοί είναι γιοι του Θεού». Το έργο του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας είναι η επιβεβαίωση πως είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Ποιο είναι το βιβλικό δόγμα του φωτισμού;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries