settings icon
share icon
Ερώτηση

Ποιο είναι το κλειδί της εφαρμογής της Αγίας Γραφής στη ζωή μου;

Απάντηση


Η εφαρμογή της Αγίας Γραφής αποτελεί καθήκον όλων των χριστιανών. Αν δεν την εφαρμόσουμε, η Αγία Γραφή δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από ένα σύνηθες βιβλίο, μια μη πρακτική συλλογή αρχαίων χειρογράφων. Γι' αυτό ο απόστολος Παύλος γράφει, «Εκείνα που μάθατε, και παραλάβατε, και ακούσατε, και είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε· και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας.» (Φιλιππησίους 4:9). Όταν εφαρμόζουμε τη Γραφή, ο ίδιος ο Θεός είναι μαζί μας.

Το πρώτο βήμα προς την εφαρμογή του λόγου του Θεού στη ζωή μας είναι η ανάγνωσή του. Ο σκοπός της ανάγνωσης είναι να γνωρίσουμε τον Θεό, τους δρόμους Του και να κατανοήσουμε τον προορισμό Του γι' αυτόν τον κόσμο και για μας προσωπικά. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, μαθαίνουμε για την επικοινωνία του Θεού με την ανθρωπότητα στη διαδρομή της Ιστορίας, το σχέδιο της λύτρωσης, τις υποσχέσεις Του και τον χαρακτήρα Του. Παρατηρούμε πώς είναι η χριστιανική ζωή. Η γνώση του Θεού που σταχυολογούμε από τις Γραφές υπηρετεί ως ένα ανεκτίμητο θεμέλιο για την εφαρμογή των βιβλικών αρχών στη ζωή.

Ο επόμενος στόχος μας είναι αυτό που ο ψαλμωδός χαρακτηρίζει ως «κρύψιμο» του λόγου του Θεού στην καρδιά μας: «Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου, για να μην αμαρτάνω σε σένα» (Ψαλμός 119:11). «Κρύβουμε» τα λόγια του Θεού στην καρδιά μας δια της μελέτης, απομνημόνευσης και περισυλλογής σε αυτά που έχουμε διαβάσει. Αυτά τα τέσσερα βήματα –ανάγνωση, μελέτη, απομνημόνευση και περισυλλογή– μας καθιστούν ικανούς να εφαρμόσουμε επιτυχώς τις Γραφές στη ζωή μας.

Μελέτη: Ενώ η μελέτη εμπεριέχει την ανάγνωση, η ανάγνωση δεν ταυτίζεται με τη μελέτη. Μελετάμε τη Γραφή σημαίνει πως με προσευχή αφιερώνουμε χρόνο και δίνουμε προσοχή για ν' αποκτήσουμε βαθιά γνώση για ένα πρόσωπο, θέμα, περικοπή ή βιβλίο της Γραφής. Ένα πλήθος μελετών είναι διαθέσιμο, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει βιβλικά σχόλια, και Άγιες Γραφές μελέτης που έχουν εκδοθεί για να μας βοηθούν ν' απολαμβάνουμε το «κρέας» του λόγου του Θεού (Εβραίους 5:12-14). Μπορούμε να εξοικειωθούμε με αυτές τις πηγές και να επιλέξουμε ένα θέμα, μια περικοπή ή ένα βιβλίο που ερεθίζει το ενδιαφέρον μας ώστε να το μελετήσουμε.

Απομνημόνευση: Είναι αδύνατο να εφαρμόζουμε αυτό που δεν μπορούμε να θυμόμαστε. Αν πρόκειται να «κρύψουμε» τον λόγο του Θεού στην καρδιά μας, θα πρέπει αρχικά να τον τοποθετήσουμε εκεί δια της απομνημόνευσης. Η απομνημόνευση των Γραφών δημιουργεί μέσα μας μια πηγή από την οποία μπορούμε συνεχώς να πίνουμε, ειδικά σε στιγμές που δεν μπορούμε να διαβάζουμε τη Γραφή. Κατά τον ίδιο τρόπο που αποταμιεύουμε χρήματα και άλλα γήινα αποκτήματα για μελλοντική χρήση, θα πρέπει «να βάλουμε αυτά τα λόγια Του στην καρδιά μας και στην ψυχή μας» (Δτ. 11:18). Κάνε ένα σχέδιο για εδάφια της Γραφής που θέλεις ν' απομνημονεύεις κάθε εβδομάδα.

Περισυλλογή: Ο συγγραφέας και φιλόσοφος Edmund Burke είπε κάποτε, «η ανάγνωση χωρίς περισυλλογή μοιάζει με το να τρως χωρίς ν' αφομοιώνεις την τροφή». Δεν μπορούμε να «τρώμε» τον λόγο του Θεού χωρίς να τον «αφομοιώνουμε». Στην παραβολή των τεσσάρων εδαφών (Ματθαίος 13:3-9, σύγκρ. με 18-23), ο Ιησούς μιλάει για τον σπορέα που πηγαίνει στο χωράφι να σπείρει, κι ενώ σπέρνει παρατηρεί ότι μερικοί σπόροι –τα λόγια του Θεού (Ματθαίος 13:19)– «έπεσαν επάνω στα πετρώδη μέρη, όπου δεν είχαν χώμα· κι αμέσως φύτρωσαν επειδή δεν είχαν βάθος γης· και όταν ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν, και επειδή δεν είχαν ρίζα, ξεράθηκαν» (13:5-6). Αυτός, λέει ο Ιησούς, είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο λόγος φυτρώνει αλλά δεν πιάνει ρίζα (13:20-21).

Διαβάζουμε στον Ψαλμό 1:2 πως αυτός που μελετάει στον λόγο του Θεού είναι μακάριος. Ο Donald S. Whitney, στο βιβλίο του Πνευματικές Ασκήσεις για την Χριστιανική Ζωή, γράφει: «Το δέντρο της πνευματικής σου ζωής ακμάζει καλύτερα με περισυλλογή, διότι σε βοηθάει ν' αφομοιώσεις το νερό του λόγου του Θεού (Εφεσίους 5:26). Η ακοή ή η ανάγνωση, μόνο, της Γραφής, μοιάζει, για παράδειγμα, με λίγη βροχή πάνω σε σκληρό έδαφος. Ασχέτως της ποσότητας ή της έντασης της βροχής, το περισσότερο νερό φεύγει και είναι λίγο αυτό που απορροφάται. Η περισυλλογή προετοιμάζει το έδαφος της ψυχής και αφήνει το νερό του λόγου του Θεού να εισχωρήσει βαθιά μέσα. Το αποτέλεσμα είναι μια ασυνήθιστη καρποφορία και πνευματική ευημερία.» (σελ. 49-50).

Αν επιθυμούμε να «ριζώσει» ο λόγος στη ζωή μας ώστε να παράγουμε έναν θερισμό που ευχαριστεί τον Θεό (Ματθαίος 13:23), πρέπει να επεξεργαζόμαστε, να στοχαζόμαστε με περισυλλογή ό,τι διαβάζουμε και μελετάμε στην Αγία Γραφή. Καθώς ασκούμαστε στην περισυλλογή μπορούμε να υποβάλλουμε στον εαυτό μας μερικές ερωτήσεις:
1. Τι με διδάσκει για τον Θεό αυτή η περικοπή;
2. Τι με διδάσκει για την εκκλησία αυτή η περικοπή;
3. Τι με διδάσκει για τον κόσμο αυτή η περικοπή;
4. Τι με διδάσκει για τον εαυτό μου αυτή η περικοπή; Σχετικά με τις επιθυμίες και τα κίνητρά μου;
5. Η περικοπή αυτή απαιτεί να κάνω κάτι; Αν ναι, τι πρέπει να κάνω;
6. Τι πρέπει να ομολογήσω και/ή να μετανοήσω;
7. Τι έχω μάθει από την περικοπή αυτή που θα με βοηθήσει να εστιάσω την προσοχή μου στον Θεό και να αγωνιστώ για τη δόξα Του;

Εφαρμογή: Ο βαθμός της μελέτης, της απομνημόνευσης και της περισυλλογής τού λόγου του Θεού είναι και ο βαθμός κατανόησης του πώς να τον εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Αλλά δεν αρκεί η κατανόηση του πώς ο λόγος εφαρμόζεται· πρέπει να τον εφαρμόσουμε πραγματικά (Ιακώβου 1:22). Η «εφαρμογή» υπονοεί δράση και η υπάκουη πράξη αποτελεί το τελικό βήμα με το οποίο ο λόγος του Θεού παίρνει ζωή στη ζωή μας. Η εφαρμογή των Γραφών ενισχύει και διαφωτίζει περαιτέρω τη μελέτη μας, και συντείνει στο ν' αποκτήσουμε οξεία διάκριση, που θα μας βοηθήσει να διακρίνουμε καλύτερα το καλό από το κακό (Εβραίους 5:14).

Ένας τελευταίος λόγος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως δεν είμαστε μόνοι μας στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε και εφαρμόσουμε τον λόγο του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός μας έχει γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα (Ιωάννης 14:16-17) που μας μιλάει και μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια (Ιωάννης 16:13). Για τον λόγο αυτό, ο Παύλος διδάσκει τους πιστούς «να περπατούν σύμφωνα με το Πνεύμα» (Galatians 5:16), διότι είναι βοήθεια ετοιμότατη στις θλίψεις μας (Ψαλμός 46:1)! Το Πνεύμα θα μας οδηγήσει με πιστότητα στο θέλημα του Θεού, εμπνέοντάς μας πάντοτε να κάνουμε το καλό (Ιεζεκιήλ 36:26-28, Φιλιππησίους 2:13). Ποιός μπορεί να διδάξει καλύτερα το πώς να ζούμε σύμφωνα με όλα τα γραμμένα στην Αγία Γραφή, από Αυτόν που την ενέπνευσε –αυτό το Άγιο Πνεύμα; Ας κάνουμε συνεπώς το μέρος μας κρύβοντας τα λόγια του Θεού στην καρδιά μας και υπακούοντας το Άγιο Πνεύμα καθώς αντλεί αυτόν τον λόγο από μέσα μας.

EnglishΕπιστροφή στην Ελληνική αρχική σελίδα

Ποιο είναι το κλειδί της εφαρμογής της Αγίας Γραφής στη ζωή μου;
Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries